نویسنده = �������� �������������� ��������
تعیین زمان ماندگاری و شناسایی اسیدهای چرب در اردک‌ماهی تالاب انزلی

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 15-26

مهسا حاجی صفرعلی؛ سهراب معینی؛ ژاله خوشخو؛ بابک کرمی