نویسنده = �������������������� ����������
ارزیابی خصوصیات کلاژن پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) بازیافت شده به روش رسوب ایزوالکتریک

دوره 75، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 17-30

اسحق زکی پور رحیم آبادی؛ سپیده فرعلیزاده؛ هژیر بهرامی؛ صادق حسن نیا