نویسنده = ������������ ���������������� ������ ��������
تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن ضایعات استخوانی ماهی تون زرد باله (Thunuus albacares) بر مواد مغذی موجود در آن

دوره 74، شماره 3، مهر 1400، صفحه 325-338

روح الله نامدار طالشانی؛ هانیه رستم زاد؛ سید مهدی موسوی