دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پاسخ های استرسی و خون شناسی ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) به صید و حمل و نقل پس از صید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

بهرام فلاحتکار؛ مریم مددی


ارزیابی عملکرد فیلتر ضدباکتریایی Zeolite-PEI در سیستم فیلتراسیون مخازن پرورش پست لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii‬)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

مصطفی علی شیری جونقانی؛ علیرضا میرواقفی؛ کامران رضایی توابع


استفاده از فانوس ماهیان به عنوان منبع تأمین اسیدهای چرب با کیفیت به منظور تولید صابون های مرطوب کننده بهداشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

ملیکا ناظمی؛ سعید تمدنی جهرمی؛ رامین کریمزاده؛ کیوان اجلالی خانقاه؛ هادی غفاری


اثر شرایط نوری دوره انکوباسیون بر تخم مولدین قزل‌آلای رنگین کمان تغذیه شده با سطوح مختلف اسکوربیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

بهرام فلاحتکار؛ عبدالعلی راهداری


مطالعات پارامترهای زیستی، کیفی و خودپالایی رودخانة حفاظت‌شدة کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

بهاره صمدی کوچکسرایی؛ کامران رضایی توابع


بهینه‌سازی استفاده از عصاره هیدروالکلی جلبک‌ تتراسلمیس در کاهش اکسیداسیون روغن ماهی تون زرد باله با استفاده از آنالیز سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

لاله رومیانی؛ مهدی شریفی اصل


مقایسه عملکرد مدل های خطی تعمیم یافته (GLM) و جنگل تصادفی (RF) در پیش بینی توزیع صید ماهی سفید (Rutilus kutum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

فاتح معزی؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ جهانگیر فقهی


بررسی تاثیر دما، شوری و عمق بر میزان CPUE میگوی سفید سرتیز (Metapenaeus affinis) و میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در سواحل استان خوزستان با استفاده از رگرسیون و RDA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

سید یوسف پیغمبری؛ سعید کیاالوندی؛ پرویز زارع؛ رضا عباس پور نادری


آسیب‌شناسی بافت کبد بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پس از مواجهه با ذرات میکروپلاستیک پلی‌اتیلن (HDPE)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

مصطفی علی شیری جونقانی؛ کامران رضایی توابع؛ غلامرضا رفیعی؛ محمود حافظیه؛ علیرضا میرواقفی