نویسنده = احمد قرایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر پودر کاسنی در جیرة غذایی بر شاخص‏های رشد و بازماندگی پست لاروهای میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 377-384

زینب فروغی؛ احمد قرایی؛ جواد میردار هریجانی؛ اشکان اژدهاکش‌پور


2. بررسی تنوع و تراکم پلانکتون‌های چاه نیمه‌های سیستان

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 211-223

فاطمه عین الهی پیر؛ نرجس اکاتی؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری