به‌کارگیری روش‌های تصفیه فیزیکی و زیستی برای حذف سموم کشاورزی دیازینون و مالاتیون در آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف حذف سموم ارگانوفسفره دیازینون و مالاتیون در مدت زمان کوتاه با استفاده از جاذب­ های معدنی رس و زغال فعال در سیستم تله ذره­ گیر، و جاذب جلبکی در سیستم تصفیه زیستی از پساب مصنوعی انجام گرفت. سیستم تصفیه فیزیکی، تله ذره­ گیر، شامل دو مخزن مجزای پیوسته بوده که حاوی مدیای پوشالی برای به دام انداختن مواد اضافی بود، و روزانه مقدار مشخصی رس مونت­موریلونیت و زغال فعال به آنها اضافه می­ گردید. سیستم تصفیه زیستی نیز به جلبک سیانوفیسه بر مدیای پوشالی مجهز گردید. سموم در دو غلظت متفاوت (10 و mg/L 1000 در تصفیه فیزیکی، و 6 و mg/L 600 در تصفیه زیستی) به سیستم ­های تصفیه اضافه شدند. دوره آزمایش 10 روز در نظر گرفته شده و نمونه ­برداری از آب به صورت روزانه برای تعیین غلظت سموم و pH انجام گرفت. نتایج نشان داد که سیستم تصفیه فیزیکی در کاهش غلظت سموم موفق عمل کرده و راندمان کاهش 64 و 48، و 68/7 و 41/3 به ترتیب برای غلظت­های 10 و mg/L 1000 دیازینون و مالاتیون ثبت گردید. طی مدت زمان 10 روز، سیستم تصفیه زیستی نیز باعث کاهش سطوح سموم شده و راندمان کاهش 68/3 و 71/6، و 40/5 و 67/8 درصد به ترتیب برای غلظت­ های 6 و mg/L 600 دیازینون و مالاتیون اندازه ­گیری شد. در هر دو سیستم تصفیه ­ای، همگام با حذف ماده آلاینده، مقدار pH به صورت تدریجی افزایش یافت. این نتایج نشان می­ دهند که سیستم تله ذره­گیر بستر مناسبی برای عملکرد جاذب­ ها فراهم نموده و منجر به حذف بخش زیادی از آلاینده شده است. همچنین، نتایج این مطالعه پشتیبان قابل اتکایی از نقش میکروجلبک ­ها در تصفیه آب ارائه دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Physical and Biological Treatment Methods to Purify Diazinon and Malathion Pesticides in Water

نویسندگان [English]

  • Nooshin Jafarzadeh 1
  • Arash Javanshir khoei 2
  • Hadi Poorbagher 2
  • Kiadokht Rezaie 1
1 M.Sc. graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Associate professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The present study was aimed to remove the organophosphorus pesticides diazinon and malathion from artificial water body using clay particles and activated carbon as the absorbents in a bit-trap system, and algae absorbent in a bio-treatment system. Physical treatment system, the bit-trap system, contained two separate but related tanks with sheath media to tap extra materials; and also received specific amount of montmorillonite clay and activated carbon in daily schedule. Bio-treatment system was also equipped with Cyanophyceae species. microalgae on the sheath media. Pesticides in two different concentrations (10 and 1000 mg/L in physical, and 6 and 60 mg/L n biological systems) were added to the treatment system. Study duration was 10 days, and daily water sampling was conducted to evaluate concentration of the pesticides and pH. Results showed that physical treatment system was successful to remove the pesticides with the reduction efficacy of 64% and 48%, and 68/7% and 41/3% for 10 and 1000 mg/L diazinon and malathion, respectively. After 10 days, bio-treatment system was also reduced the amount of pesticides with the 68/3% and 71/6%, and 40/5% and 67/8% for 6 and 600 mg/L diazinon and malathion, respectively. In the both treatment systems, pH was gradually increased along with the removal of pesticides. These results represent the efficacy of bit-trap system as a suitable medium for the absorbents which removed the major amount of pollutants. Also, the results of this study provide a reliable backbone of the role of micro-algae in water treatment from pesticides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organophosphorus pesticides
  • Bit-trap system
  • Algae treatment
  • Pesticides absorbents