نویسنده = ���������������� ����������
بررسی علل سفید شدگی، شکستگی و جابجایی مرجان‌ها در خلیج چابهار

دوره 74، شماره 2، تیر 1400، صفحه 195-208

علی مهدی آبکنار؛ تیمور امینی راد؛ داوود میرشکار