پرسش‌های متداول

برای پیگیری وضعیت مقاله چگونه عمل کنیم؟

فقط از طریق وب سایت پیگیری کنید. از ارسال ایمیل و تلفن خودداری شود.

چرا روند انجام امور مربوط به داوری مقالات بسیار طولانی است؟

تعداد مقالات دریافتی بسیار زیاد است و داوران هم تعداد زیادی از مقالات را داوری میکنند. مدیریت مجله حداکثر سعی خود را در سرعت بخشیدن به روند بررسی مقالات بعمل می آورند.

چه موقع نامه پذیرش مقاله را دریافت میکنم؟

پس از داوری، انجام اصلاحات و مورد قبول واقع شدن مقاله توسط داوران، مقاله باید توسط هیئت علمی مجله مورد قبول قرار گیرد. سپس مقاله باید مورد ویراستاری قرار گرفته و پس از رفع ایرادات و تایید ویراستار علمی و سردبیر نامه پذیرش صادر میگردد.