اهداف و چشم انداز

اهداف اصلی این نشریه چاپ و اطلاع رسانی یافته های جدید و تحلیلی در زمینه های مختلف علوم شیلاتی و مرتبط  است و زبان اصلی آن فارسی است و چکیده  به زبان انگلیسی نیز در دسترس علاقمندان قرار می گیرد. همچنین این نشریه، یافته های علمی کوتاه، و مروری  تحلیلی را نیز مورد بررسی و انتشار قرار خواهد داد.