داوران

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات وابستگی سازمانی تعداد مقاله داوری شده داوری برای اولین بار داوری برای دفعات بعد میانگین زمان داوری (روز)
حجت ا... جعفریان     دا. گنبد- تغذیه 57 0 0 0 0
محمود نفیسی دانشیار دکترای تخصصی دا. بوشهر- تغذیه ماهی، تکثیر و پرورش 25 3 3 0 79
میرمسعود سجادی دانشیار دکترای تخصصی دا. بندرعباس- تغذیه ماهی 69 5 5 0 17
غلامرضا رفیعی     دا. تهران- تکثیر و پرورش 31 0 0 0 0
مژگان امتیازجو دانشیار دکترای تخصصی   48 22 19 3 42
جاسم غفله مرمضی     م. تحقیقات- تغذیه 12 0 0 0 0
علیرضا میرواقفی استاد دکترای تخصصی دا. تهران- بهداشت و بیماریهای آبزیان 74 39 33 6 28
سیدولی حسینی     دا.تهران- فرآوری 106 63 49 14 19
مهران جواهری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز 10 1 1 0 28
مسعود ستاری     دا. گیلان- بیماریها 46 3 3 0 29
نصرا... احمدی فرد دانشیار دکترای تخصصی عضوء هیات علمی دانشگاه ارومیه 79 55 37 18 28
محمد صیاد بورانی     . 1 1 1 0 2209
بهرام فلاحتکار     دا. گیلان- تغذیه و فیزیولوژی ماهی 54 27 19 8 19
غلامرضا رفیعی استاد دکترای تخصصی استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران. 109 104 90 14 14
محمدعلی نعمت اللهی استاد دکترای تخصصی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران 124 92 61 31 27
سالار درافشان     دا. اصفهان- فیزیولوژِی 10 5 5 0 3
عبدالمجید حاجی مراد لو     دا.گرگان- بیماریها 42 0 0 0 0
عبدالمحمد عابدیان کناری     دا. تربیت مدرس- تکثیر و پرورش 38 10 8 2 14
فاطمه پیکان حیرتی     دا. اصفهان- فیزیولوژِی 14 9 7 2 21
مهرداد فرهنگی     دا. تهران- تغذیه ماهی 11 0 0 0 0
عبدالصمد کرامت     دا. ساری- تغذیه ماهی 13 5 5 0 16
محمدرضا کلباسی     دا. تربیت مدرس- ژنتیک 2 1 1 0 73
. حسین زاده صحافی     ؟-؟ 47 1 1 0 30
محمد رضا ایمانپور     دا. گرگان- تکثیر و پرورش 61 3 3 0 95
باقر مجازی امیری استاد دکترای تخصصی دا. تهران- فیزیولوژی آبزیان 48 38 36 2 18
محمود بهمنی     انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری- تکثیر و پرورش 26 0 0 0 0
رحیم پیغان     دانشگاه شهید چمران 81 58 46 12 15
حسین اورجی     دا. گرگان-؟ 19 2 2 0 26
علیرضا عالیشاهی     دا. گرگان- فیریولوژی 4 2 1 1 11
Iraj Hashemzadeh Segherloo دانشیار دکترای تخصصی دا. شهرکرد- ژنتیک 21 10 8 2 28
حسین عمادی     سازمان شیلات- تکثیر 2 0 0 0 0
ایرج هاشم زاده     دا شهر کرد 9 2 2 0 35
احسان کامرانی     دا. بندرعباس-ارزیابی ذخایر 19 3 3 0 7
افشین دانه کار     منابع طبیعی 1 0 0 0 0
بهمن جباریان امیری     دانشگاه تهران، دکترای محیط زیست 3 0 0 0 0
هادی پورباقر دانشیار دکترای تخصصی دا. تهران- اکولوژی 78 69 53 16 16
افشین علیزاده شعبانی     دانشگاه تهران 2 0 0 0 0
بابک عطایی مهر     ؟ 2 2 2 0 3
سهیل ایگدری دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران- بیولوژی و اکولوژی آبزیان 100 73 53 20 68
آرش جوانشیر     دا. تهران 37 21 20 1 35
رسول قربانی     دا.گرگان- اکولوژی 9 4 4 0 18
مهدی نادری جلودار استادیار دکترای تخصصی مدیر گروه در بخش اکولوژی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر 11 0 0 0 0
بهاره شعبانپور     دا.گرگان- فرآوری 25 3 3 0 38
محمود معصومیان     سازمان تحقیقات شیلات 11 0 0 0 0
سید سعید میرزرگر     دانشکده دامپزشکی- بیماریهای آبزیان 26 7 5 2 46
سید محمد جلیل ذریه زهرا دانشیار دکترای تخصصی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - رئیس بخش بهداشت و بیماری های آبزیان 22 3 3 0 15
مصطفی اخلاقی استاد دکترای تخصصی دامپزشکی علوم درمانگاهی- بهداشت و بیماریهای آبزیان 55 16 15 1 23
فرید فیروزبخش دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- گروه شیلات 38 26 22 4 30
حسینعلی ابراهیم زاده موسوی     دانشکده دامپزشکی آبزیان- بیماریها 65 40 37 3 4
داور شاهسونی     دا. مشهد- بهداشت و بیماریهای آبزیان 10 0 0 0 0
حامد کلنگی میاندره     دا. گرگان- ژنتیک 7 4 3 1 31
اصغر عبدلی     دا. شهید بهشتی- ماهی شناسی، بیولوژی و اکولوژی ماهی 17 3 3 0 347
مصطفی شریف روحانی دانشیار دکترای تخصصی .مشاور معاون وزیر و مدیر برنامه ریزی استراتژیک
سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج کشاورزی
50 30 29 1 10
امیرحسین حمیدیان     دانشگاه تهران 9 6 6 0 2
مسعود رضایی     دا. تربیت مدرس- فرآوری 34 0 0 0 0
سیدمهدی اوجاق     دا.گرگان-؟ 60 48 42 6 21
عباسعلی مطلبی مغانجوقی     سازمان تحقیقات شیلات- تغذیه ماهی 2 0 0 0 0
مسعود هدایتی فرد     ؟ 8 0 0 0 0
محمود ناصری     دا شیراز/گرگان، فراوری 12 0 0 0 0
ابراهیم علیزاده دوغیکلائی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه زابل، دانشکده منابع طبیعیی، گروه شیلات 26 13 10 3 9
آریا باباخانی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه گیلان، فرآوری 58 30 25 5 81
اسحق زکی پور رحیم آبادی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی، دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا 42 18 16 2 7
ولی الله جعفری دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 9 3 2 1 17
عباس متین فر     سازمان تحقیقات شیلات 2 0 0 0 0
رضا پورغلام     پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-رئیس پژوهشکده-دکتری بهداشت آبزیان 52 4 4 0 113
آرش اکبرزاده     دا. بندرعباس- ژنتیک 38 25 23 2 32
علیرضا ساری     دا. تهران، گروه زیست شناسی- بیولوزی دریا 12 2 2 0 170
محمد سوداگر دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 13 1 1 0 381
ابولقاسم روحی استادیار دکترای تخصصی مسئول بیولوژی آبزیان 20 2 2 0 10
سید عباس حسینی     دا. گرگان-؟ 6 0 0 0 0
مریم فلاحی     س. تحقیقات شیلات-؟ 1 0 0 0 0
حمید فرحمند     دا. تهران- ژنتیک آبزیان 13 6 5 1 64
نصرالله محبوبی صوفیانی     دا. اصفهان- اکولوژی دریا 8 0 0 0 0
علیرضا ریاحی بختیاری     دا. تربیت مدرس- اکولوژی 23 0 0 0 0
رسول قربانی     دا.گرگان- اکولوژی 16 4 3 1 82
عبدالرسول سلمان ماهینی     دا. گرگان- ارزیابی محیط زیست- مدلسازی در اکولوژی 20 10 8 2 11
کیاوش گلزاریان پور       4 3 3 0 28
حسین رحمانی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 31 18 15 3 35
محمدرضا کلباسی     دا. تربیت مدرس 2 0 0 0 0
جواد میردار هریجانی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه زابل 22 21 15 6 8
امیر پرویز سلاطی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 21 9 8 1 16
محمد علی سالاری علی ‌آبادی دانشیار دکترای تخصصی گروه بیولوژی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 16 5 5 0 9
آوخ کیسمی     سازمان تحقیقات شیلات- پروبیوتیک 9 2 1 1 131
مصطفی غفاری استاد دکترای تخصصی دانشگاه زابل دکتری 9 2 2 0 10
سهراب معینی     دا. تهران- فراوری 2 0 0 0 0
امیدوار فرهادیان     دا. اصفهان- تکثیر و پرورش 21 6 5 1 7
علی جعفرپور دانشیار دکترای تخصصی دا. ساری- فرآوری 34 10 9 1 11
طیبه محمدی     دانشگاه شهید چمران اهواز 1 0 0 0 0
گیلان عطاران   دکترای تخصصی   11 3 3 0 11
میر مهدی سید اصفهانی استاد دکترای تخصصی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر 3 0 0 0 0
علی اصغر توفیق استاد دکترای تخصصی پژوهشکده مواد و انرژی 4 0 0 0 0
حسن صالحی دانشیار دکترای تخصصی موسسه تحقیقات شیلات- اقتصاد، بازاریابی، مدیریت صنایع شیلاتی، برنامه ریزی 6 1 1 0 26
حسین جعفری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 8 4 4 0 17
ابراهیم رجب زاده قطرمی     دانشگاه خرمشهر 4 0 0 0 0
سعید کیوان شکوه     دانشگاه خرمشهر 7 2 1 1 4
کمال غانمی     دانشگاه خرمشهر 3 0 0 0 0
داود طالبی حقیقی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات 3 0 0 0 0
معصومه ملک دانشیار دکترای تخصصی   4 0 0 0 0
سید محمد موسوی     دانشگاه خرمشهر 1 0 0 0 0
یزدان کیوانی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی اصفهان 15 8 7 1 38
حسین مرادی شهربابک       1 0 0 0 0
رضا معالی امیری       1 0 0 0 0
محی الدین احراری رودی   دکترای تخصصی دانشگاه چابهار 5 1 1 0 38
سید حامد موسوی ثابت دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه گیلان 10 7 6 1 24
محمدرضا نقوی استاد دکترای تخصصی   2 0 0 0 0
منصوره ملکیان       1 0 0 0 0
کامران رضایی توابع دانشیار دکترای تخصصی گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 89 85 67 18 5
سعید ضیایی نژاد دانشیار دکترای تخصصی گروه شیلات، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان 22 15 13 2 32
روح اله رحیمی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی 46 19 17 2 30
حمید علاف نویریان استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان 3 0 0 0 0
جواد قاسم زاده       1 0 0 0 0
امیر عابد علم دوست استادیار دکترای تخصصی 9 apt,5 the first Dehghanvilla 28 24 21 3 6
فضل اله افراز       3 3 3 0 22
دارا باقری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی 27 9 7 2 31
جاوید ایمانپور     . 15 1 1 0 19
سید یوسف پیغمبری دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 24 15 10 5 20
علی اصغر خانی پور     مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان دکترا رئیس مرکز 5 3 3 0 7
مجیدرضا خوش خلق     دانشگاه گیلان، دکترای شیلات 5 0 0 0 0
امید جعفری استادیار دانشجوی دکترا مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر 9 4 2 2 1
سمانه ناظری   دانشجوی دکترا   2 1 1 0 7
هوشنگ علیزاده     گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشکده علوم، و مهندسی کشاورزی،دانشگاه تهران. 1 0 0 0 0
کریم ثابت رفتار       1 0 0 0 0
سیدرضا میرائی آشتیانی       1 0 0 0 0
سکینه یگانه دانشیار دکترای تخصصی داشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری 7 5 5 0 8
سکینه یگانه استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 3 0 0 0 0
امین اوجی فرد     دا. خلیج فارس، فراوری آبزیان 17 7 6 1 10
محمد امین کوه بر     دانشگاه خرمشهر 4 3 3 0 14
مهدی طبرسا       9 2 2 0 52
علی معتمدزادگان     دا. مازندران، فراوری 6 5 5 0 18
هانیه رستم زاد استادیار دکترای تخصصی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان 2 2 2 0 5
اسحق زکی پور رحیم آبادی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی/ دانشگاه گیلان 11 5 4 1 5
بهزاد سروی استادیار دکترای تخصصی ضلع جنوب غربی میدان پونک پلاک 220 ساختمان آرش طبقه همکف واحد 3 10 6 4 2 5
محمد محیسنی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان 1 1 1 0 9
عباس زمانی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر 14 13 11 2 9
کبری ضیایی سایر کارشناسی ارشد دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 4 0 0 0 0
سید فخرالدین حسینی       4 0 0 0 0
منوچهر نصری استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست و شیلات 14 11 10 1 11
آرش جوانشیرخوئی دانشیار دکترای تخصصی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران 16 13 11 2 4
علی آقاخانی     عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه تهران- تخصص شیمی تجزیه 3 3 1 2 16
یزدان مرادی دانشیار دکترای تخصصی   11 0 0 0 0
حسن رحیمیان     دانشگاه تهران 1 0 0 0 0
محمد کابلی استاد دکترای تخصصی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 1 0 0 0 0
سهراب اشرفی     دکتری 4 1 1 0 13
مهرداد فرهنگی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار/پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران 2 0 0 0 0
حجت اله فروغی فرد     پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 1 0 0 0 0
عیسی ابراهیمی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه صنعتی اصفهان/ هئیت علمی 41 19 15 4 26
پریچهر حنانچی     دا. الزهرا- ؟ 12 8 5 3 9
احمد نوری دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی/ دانشگاه هرمزگان 24 19 16 3 12
مریم نصراله پورمقدم سایر دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 2 1 1 0 8
آریا وزیرزاده استادیار دکترای تخصصی دانشگاه شیراز 3 0 0 0 0
حمید نویریان دانشیار دکترای تخصصی عضو هییت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان 10 9 9 0 12
یزدان مرادی دانشیار دکترای تخصصی موسسه تحقیقات شیلات ایران 11 9 8 1 2
غلامرضا حسینی       2 0 0 0 0
حسن احمدی       1 1 1 0 7
سیامک یوسفی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 14 13 9 4 6
لیما طیبی مربی دانشجوی دکترا عضو هیات علمی/ دانشگاه ملایر 1 1 1 0 13
حجت جعفریان     . 8 8 5 3 14
سید جعفر سجادی پارسا   دکترای تخصصی دانشگاه چابهار 6 3 3 0 6
امین اوجی فرد استادیار دکترای تخصصی استادیارگروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، برازجان، ایران 4 0 0 0 0
افشین عادلی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه فرآوری محصولا ت شیلاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 4 1 1 0 20
بهاره شعبانپور استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1 0 0 0 0
حسن محسنی دانشیار دکترای تخصصی گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران 2 2 1 1 1
داریوش محمدی قلعه سایر کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1 1 1 0 2
پریتا کوچانیان استاد دکترای تخصصی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شیلات 1 0 0 0 0
صابر وطن دوست     دانشگاه آزاد واحد بابل- دکترا 4 0 0 0 0
فاطمه پیشه ورزاد مربی دکترای تخصصی مدرس دانشگاه پیام نور قشم 3 3 2 1 3
منصوره قائنی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 2 0 0 0 0
معظمه کردجزی استادیار دکترای تخصصی گروه آموزشی فراوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران 3 1 1 0 12
پرستو پورعاشوری دانشیار دکترای تخصصی گروه فرآوری محوصلات شیلاتی- دانشکده شیلات و محیط زیست- دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان- گرگان- ایران 2 2 2 0 9
احمد ایمانی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات 12 10 7 3 10
سید حسین حسینی فر     دانشگاه گرگان 6 4 3 1 6
حسین آدینه استادیار دکترای تخصصی گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس 4 4 3 1 6
کوروش سروی مغانلو دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه ارومیه 3 3 2 1 12
ذبیح اله بهمنی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور 23 22 15 7 3
ذبیح له بهمنی استادیار دکترای تخصصی   3 0 0 0 0
محمد قلی زاده استادیار دکترای تخصصی گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه پوترا مالزی 1 0 0 0 0
مرتضی سحرخیز     محیط زیستچالوس 2 0 0 0 0
رسول قربانی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1 1 1 0 3
نگار قطب الدین دانشیار دکترای تخصصی گروه بیولوژی دریا 2 0 0 0 0
مهکتمه لشکری زاده بمی   دکترای تخصصی گروه تحقیق و توسعه شرکت فرادانه، شهرکزد، ایران 1 1 1 0 2
برزان بهرامی کمانگر     دانشگاه کردستان، دکترای شیلات 2 1 1 0 23
مینا اسمعیلی خاریکی استادیار دکترای تخصصی گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ، ایران 10 9 5 4 13
صدیقه بابایی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه شیراز 4 2 1 1 7
شلاله موسوی استادیار دکترای تخصصی گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 12 11 4 7 3
کرامت الله رضایی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران 2 0 0 0 0
محمد ذاکری دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی-داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ 5 4 3 1 6
آریا بابا خانی   دکترای تخصصی استادیار فرآوری ، گروه شیلات دانشگاه گیلان 4 2 1 1 23
سید مهدی اجاق استادیار دکترای تخصصی دانشگاه گرگان 7 0 0 0 0
دانیال اژدری     سازمان تحقیقات شیلات، چابهار 1 0 0 0 0
اشرف جزایری     دانشگاه شهید چمران اهواز 2 0 0 0 0
علی حقی وایقان استادیار دکترای تخصصی گروه اکولوژی و مدیریت ذخایر آبزیان، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه 3 3 2 1 5
سیامک باقری دانشیار   پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی 1 1 1 0 7
محمد صادق علوی یگانه استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تربیت مدرس 4 3 1 2 1
سید مهدی حسینی استادیار دکترای تخصصی گروه شیلات، دانشکده ی منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر 3 0 0 0 0
محمد قادرزاده سایر دکترای تخصصی گروه ژنتیک و اصلاح نژاد، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 5 3 2 1 16
جلوه سهرابی پور       1 0 0 0 0
محمود حافظیه استادیار دکترای تخصصی .مدیر گروه تخصصی تغذیه و غذای زنده آبزیان  بخش آبزی پروری موسسه تحقیقات علوم  شیلاتی  ایران 3 2 2 0 6
احسان حسن احمدی سایر دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 3 1 1 0 23
محمد فرهنگی استادیار دکترای تخصصی گنبد کاووس 2 2 1 1 12
سید مهرداد حسینی سایر کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1 0 0 0 0
علی صدوق نیری استادیار دکترای تخصصی گروه شیلات دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ایران 7 6 5 1 4
داود محمد رضایی   دکترای تخصصی گروه شیلات دانشگاه ملایر 1 1 1 0 7
اشکان بنان استادیار دکترای تخصصی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات
دانشگاه لرستان
9 8 4 4 8
مهدی سلطانی     دانشکده دامپزشکی 3 2 1 1 9
اسفندیار نجفی حاجیور سایر دکترای تخصصی مدیر واحد تحقیق و توسعه/ شرکت فرادانه، شهرکرد، ایران 1 1 1 0 2
شهرام دادگر دانشیار دکترای تخصصی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور 3 1 1 0 5
محمد سعید سنجانی مربی کارشناسی ارشد کارشناس ارشد فیزیک دریا، کارشناس مرکز ملی اقیانوس شناسی 1 0 0 0 0
حسین محمد عسگری       1 0 0 0 0
علی سالارپوری استادیار دکترای تخصصی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان/عضو هیئت علمی 1 0 0 0 0
سید محمد علی جلالی استادیار دکترای تخصصی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد 1 0 0 0 0
احمد قرایی     دانشگاه زابل-دکتری 5 4 2 2 3
مهران جواهری بابلی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز 2 2 1 1 10
احمد فرهادی استادیار دکترای تخصصی گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز 1 0 0 0 0
فرهاد کی مرام     موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور 1 0 0 0 0
آرزو وهاب نژاد     موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور 1 1 1 0 1
سید محمدهاشم حسینی     گروه صنایع غذایی- دانشگاه شیراز 1 0 0 0 0
سیده صدیقه بابایی مربی دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه شیلات دانشگاه شیراز 1 0 0 0 0
سیامک یوسفی سیاه کلرودی دانشیار دکترای تخصصی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران 1 1 1 0 3
حمید رضا اسماعیلی استاد دکترای تخصصی دانشگاه شیراز 1 0 0 0 0
آزاد تیموری دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه کرمان 1 0 0 0 0
سمیرا ناظم رعایا استادیار دکترای تخصصی پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران 3 3 2 1 20
آیه سادات صدر استادیار دکترای تخصصی پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و کشاورزی، اهواز، ایران 1 1 1 0 14
سعید گرگین دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2 1 1 0 2
عبدالعلی راهداری       1 1 1 0 9