تشخیص ماهیان قزل‎آلای خال‌قرمز Salmo trutta متعلق به رودخانه مردق در رودخانه لیقوان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‎ای

نویسندگان

1 گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 گروه تنوع زیستی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 گروه زیست شناسی، دانشگاه لاوال، کبک، کانادا

5 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

در این مطالعه جمعیت‎های ماهی قزل‎آلای خال‌قرمز Salmo trutta L. 1758 رودخانه‎های لیقوان و مردق در استان‎های آذربایجان شرقی و غربی با استفاده از 12 نشانگر ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 52 قطعه ماهی از جمعیت‎های یادشده به علاوه 45 نمونه از ماهیان رودخانه‎های بابلرود و هراز مطالعه شد و با توجه به بررسی آلل‎های خصوصی، انحراف از تعادل هاردی‌- واینبرگ، تمایز ژنتیکی جمعیت‎ها (آماره 04/0=Fst ) و با توجه به گزارش‎های دیگر می‎توان عنوان کرد که در خلال سال‎های 1383-1386 حداقل باید یک مورد رهاسازی ماهیان قزل‎آلای خال‌قرمز از رودخانه مردق به رودخانه لیقوان انجام شده باشد. این در حالی است که در ماهیان هر دو رودخانه آلل‎های خصوصی مشاهده شد، که اختصاصی بودند و نشان‎دهنده این امر است که در رودخانه لیقوان پیش از انجام عملیات انتقال ماهی، ماهی قزل‎آلای خال‌قرمز بومی وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Brown Trout, Salmo trutta, of Mardgh River in Liqvan River (Iran), Using Microsatellite Loci

نویسندگان [English]

  • Iraj Hashemzadeh Segherloo 1
  • Hamid Farahmand 2
  • Asghar Abdoli 3
  • Louis Bernatchez 4
  • Mahmood Karami 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

In this study brown trout Salmo trutta populations in Mardagh and Liqvan Rivers from the West and East Azerbaijan provinces (Iran) were studied using 12 microsatellite loci. In total 52 fish from the mentioned populations and 45 fish from Babolrood and Haraz Rivers were analyzed. According to the analysis of the private alleles, Hardy-Weinberg equilibrium test and genetic differentiation between the populations (Fst=0.04) and based on other reports, it can be concluded that during the years 2004-2007, there should be at least a case of brown trout transfer from Mardagh to Liqvan River. In both the Liqvan and Mardagh Rivers private alleles specific to each river were observed, indicating that indigenous brown trout were existent in Liqvan River prior to fish transfer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brown trout (Salmo trutta)
  • Fish transfer
  • Liqvan
  • Mardagh
  • Microsatellite