انتقال ژنhrGFP به تیره سلولیZF4 ماهی زبرا با استفاده از پروتئین های نوترکیب virD2& virE2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه شیلات،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات.دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از چالش‌های فرایند انتقال ژن در ماهیان، توسعة سیستم‌هایی برای انتقال کارآمد DNA است. در این پژوهش از پروتئین‌های باکتریایی برای هدفمندسازی انتقال ژن به تیرة سلولی ماهی زبرا استفاده شده است. اگروباکتریوم با نام علمی Agrobacterium tumefaciens قادر به انتقال کارآمد DNA خود به صورت یک مجموعه DNA-Protein به سلول‌های گیاهی است. پروتئین‌های اگروباکتریوم VirD2 و VirE2 در این فرایند نقش مهمی را ایفا می‌کنند. در این مطالعه با ساخت یک مجموعه مشابه سیستم اگروباکتریوم، متشکل از DNA تک‌رشته‌ای و پروتئین‌های VirE2 و VirD2 به صورت in vivo، به بررسی پتانسیل این روش در افزایش کارایی فرایند انتقال ژن به تیرة سلولی ZF4 ماهی زبرا پرداختیم. نتایج نشان داد که VirE2 و VirD2 سبب بهبود کارایی انتقال DNA به ژنوم تیرة سلولی ماهی زبرا شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

hrGFP Transfection into ZebraFish ZF4 cell line using Two Recombinant Proteins virD2& virE2

نویسندگان [English]

  • Neda Ghovati Golafzani 1
  • Hamid Farahmand 2
  • Houshang Alizade 3
چکیده [English]

Import of DNA into fish genome is generally inefficient. Therefore, one of the current challenges in fish tarnsgenesis is the development of efficient DNA delivery systems. Here we test using two bacterial proteins to target DNA to zebrafish ZF4 cell line genome. Agrobacterium tumefaciens, a soil bacterium, efficiently transfers DNA as a nucleoprotein complex to plant cells genome. Agrobacterium proteins VirD2 and VirE2 perform important functions in this process .We reconstitute this synthetic complexes consisting of the bacterial proteins VirD2, VirE2, and single-stranded DNA (ssDNA) in vitro , to test the potential of this approach to enhance gene transfer efficiency to zebrafish ZF4 cell line. Our result revealed that VirD2 and VirE2 improved the efficiency of DNA integration into zebrafish ZF4 cell line genome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gene transfer
  • Recombinant protein
  • hrGFP
  • Zebrafish
  • cell line