مروری بر سیکلیدماهیان (Actinopterygii: Cichlidae) آب‌های داخلی ایران به همراه اولین گزارش از حضور تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

مطالعه­ ی حاضر با هدف مروری بر وضعیت و پراکنش اعضای خانواده سیکلیدماهیان (Cichlidae) در آب­های داخلی ایران، به همراه اولین گزارش از حضور تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus صورت گرفت. پس از نمونه ­برداری­ های میدانی، بررسی نمونه ­های موزه­ای و مرور مطالعات صورت گرفته بر روی اعضای این خانواده در ایران، حضور شش گونه در چهار جنس شامل  Amatitlania  nigrofasciata(حوضه آبریز نمک)،  Coptodon zillii (حوضه آبریز تیگریس)،Iranocichla  hormuzensis (حوضه آبریز هرمز)، I. persa (حوضه آبریز مکران)، Oreochromis aureus (حوضه آبریز تیگریس) و O. niloticus(حوضه آبریز پرسیس) در آب­های داخلی ایران تایید گردید. همچنین نتایج توسعه دامنه پراکنش اعضای غیر بومی این خانواده را نشان داد. تنها دو گونه از اعضای این خانواده بومزاد ایران بوده و چهار گونه باقی مانده به آبهای داخلی ایران معرفی شده­ اند. اگر چه اغلب گونه ­های غیربومی معرفی شده اثرات قابل ملاحظه بر اکوسیستم جدید خود ندارند، اما بخشی از آنها تاثیرات زیست محیطی و اقتصادی قابل توجهی را  بر اکوسیستم جدید خود اعمال می­ کنند. بنابراین یک ارزیابی جامع در مورد اثرات آنها برروی زیستگاه ­های جدید آنها به منظور حفاظت ماهیان بومی و بهره ­بردای پایدار آتی از آنها ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review on the Iranian Members of the Family Cichlidae (Actinopterygii) with First Record of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rafiee 1
  • Arash Jouladeh-Roudbar 2
  • Soheil Eagderi 3
1 Professor, Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 PhD Student in Aquaculture, Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This study was aimed to review the status and distribution of the members of Cichlidae family in the Iranian inland waters along with first report of Nile tilapia, Oreochromis niloticu from Iran. After sampling, examination of museum’s specimens and review of articles on the members of this family, presence of six species in four genus, including Amatitlania nigrofasciata (Namak Lake and Hormozgan basins), Coptodon zillii (Persian Gulf basin), Iranocichla hormuzensis (Hormozgan basins), I. persa (Makran basin), Oreochromis aureus (Persian Gulf basin) and O. niloticus (Persian Gulf basin) were confirmed in the Iranian inland water. The results also revealed the extensions of their distribution range. Two species out of six reported species are endemic and others exotic. Although most of the exotic species have no remarkable effect on their living ecosystem, but some of them can have negative environmental and economic impacts. Therefore, it is necessary to fulfil a comprehensive evaluation of their impacts on the inhabiting environments to protection of native fishes as well as sustainable exploitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution
  • Exotic
  • tilapia
  • Basin
  • Iran