بررسی عملکرد نوکلئوتید جیره بر شاخص های تولیدمثلی و پارامترهای خون شناسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مولد (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

نقش نوکلئوتیدها در جیره ماهیان و متابولیسم آنها در حدود بیش از 25 سال است که مورد مطالعه قرار گرفته است. در کنار تاثیرات آن­ها بر خوش خوراکی غذا، رفتارهای تغذیه ­ای و بیوسنتز اسیدهای آمینه غیر ضروری، اخیراً نوکلئوتیدهای خارجی در آبزی­پروری به ­عنوان مکمل های غذایی جهت افزایش ایمنی و مقاومت در برابر بیماری­های ماهیان پرورشی به ­کار برده می­شود. در این پژوهش تاثیر نوکلئوتید جیره بر شاخص ­های تولید مثلی و خون­ شناسی در ماهی قزل­ آلای رنگین کمان مولد مورد بررسی قرار گرفت. نوکلئوتید جیره در 2 سطح 1 و  2 گرم در کیلوگرم به جیره غذایی اضافه گردید و جیره فاقد نوکلئوتید برای تغذیه گروه شاهد مورد استفاده قرار گرفت. 90 مولد ماده قزل آلای رنگین کمان به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی توزیع شدند (30 قطعه ماهی در هر گروه) و با یکی از جیره­ های آزمایشی به مدت 4 ماه قبل از تخم گیری، تغذیه شدند. مولدین تغذیه شده با 0/2 درصد نوکلئوتید، بالاترین میزان هماوری مطلق، وزن تخمدان، گلبول سفید (WBC)، گلبول قرمز (RBC)، لنفوسیت را نشان دادند (0/05>P). نتایج این آزمایش نشان دهنده این است که افزودن نوکلئوتید جیره به میزان 2 گرم در کیلوگرم دارای اثرات مثبت بر شاخص ­های تولیدمثلی، پارامترهای خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان مولد می­ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dietary Nucleotides on Reproduction Indices, Hematological Indices of Rainbow Trout Broodstock (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Tahmasebi 1
  • Alireza Mirvaghefi 2
  • Seyed Vali Hosseini 3
1 PhD. Graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Associate professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The roles of nucleotides and metabolites in fish diets have been sparingly studied for over 25 years. Beside possible involvement in diet palatability, fish feeding behavior and biosynthesis of non-essential amino acids, exogenous nucleotides have shown promise most recently as dietary supplements to enhance immunity and disease resistance of fish produced in aquaculture. This experiment was conducted to examine the effect of dietary nucleotides on Reproduction indices, hematological indices of rainbow trout broodstock. A basal diet supplemented with 0 (control), 1and 2 g nucleotide Kg-1 to formulate three experimental diets. 90 female rainbow trout were randomly divided into three experimental groups (30 fish per group) and were fed with one of the three experimental diets over four months prior to spawning. Broodstock fed with 2.0% of nucleotides, exhibited the highest absolute fecundity, gonad weight, white blood cell (WBC), red blood cell (RBC), lymphocytes (P>0.05). The results suggest that dietary nucleotides administration at 2 g Kg-1exerted positive effects on Reproduction indices, hematological indices of rainbow trout broodstock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Nucleotides
  • Reproduction indices
  • Hematology