مقایسه ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های سبیل‌ماهی بین‌النهرین (Barilius mesopotamicus Berg 1932) در حوضه رودخانه‌های دیاله و تیگره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱، ایران.

چکیده

در مطالعه حاضر به مقایسه ریخت­سنجی هندسی جمعیت ­های سبیل‌ماهی بین‌النهرین (Barilius mesopotamicus Berg, 1932) در حوضه رودخانه دیاله و تیگره در ایران پرداخته شد. هدف از این مطالعه بررسی تفاوت‌های شکلی احتمالی در بین جمعیت‌ها و یافتن جمعیت‌های جداافتاده این گونه به منظورهای حفاطتی بود. به این منظور ۹۹ قطعه سبیل‌ماهی از رودخانه­ های میمه، چنگوله، کنگیر و دویرج با استفاده از تور پره نمونه‌برداری شد. سپس ماهی‌ها توسط محلول گل میخک ۱٪ بی­هوش، در فرمالین 10% تثبیت و پس از انتقال به آزمایشگاه در الکل 70% جهت شماره‌زنی و انجام بیومتری نگهداری شدند. از سمت چپ سطح جانبی نمونه­ ها عکس­برداری شد و سپس 15 لندمارک با استفاده از نرم­ افزار Tpsdig2 برروی تصاویر دوبعدی قرار داده شدند. داده­های حاصل پس از آنالیز پروکراست، با روش‌های آماری چندمتغیره PCA، CVA و آنالیز خوشه‌ای تحلیل شدند. مقایسه ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌ها اختلاف معنی اداری در بین رودخانه‌های مورد مطالعه نشان نداد، هرچند در آزمون­های PCA و CVA گروه­بندی جمعیت‌ها و الگوهای شکل بدنی در راستای محورها تفاوت‌هایی نشان داد که ناشی از تفاوت در اندازه و شکل سر، ارتفاع بدن و طول ساقه دمی بود. بنابراین، هرچند جمعیت­ های مورد مطالعه با یکدیگر هم­پوشانی داشتند، ولی جمعیت کنگیر گروه مجزایی را تشکیل داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geometric Morphometric Comparison of Barilius mesopotamicus (Berg 1932) Populations in Diala and Tigris River Basins

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghorbani-Ranjbari 1
  • Yazdan Keivany 2
  • Mazaher Zamani-Faradonbe 3
1 MSc Graduate, Department of Natural Resources (Fisheries Division), Isfahan University of Technology, Isfahan 54156-83111, Iran.
2 Associate Professor, Department of Natural Resources (Fisheries Division), Isfahan University of Technology, Isfahan 54156-83111, Iran.
3 PhD Student, Department of Natural Resources (Fisheries Division), Isfahan University of Technology, Isfahan 54156-83111, Iran.
چکیده [English]

The present study compared the geometric morphometrics of Barilius mesopotamicus populations in Diala and Tigris river basins in Iran. For this purpose, 99 fish specimens were sampled from Meymeh, Changooleh, Kangir and Doyrej rivers.  Pictures were taken from the left side of the specimens and digitized using 15 landmarks placed on two-dimensional images using Tpsdig2 software. The data after Procrast analysis were analyzed with PCA, CVA multivariate statistical methods and cluster analysis. Geometric morphometric comparisons PCA and CVA tests and classification of the population and patterns of the body shape along the axes, showed some differences which were due to differences in head size and shape, body height and length of the caudal peduncle. Although the PCA and CVA tests did not fully differentiate the populations, Kangir was shown as a separate group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procrustes
  • Mimeh River
  • Changooleh River
  • Doirej River
  • Kangir River
  • Shape comparison