بررسی نرخ جذب و فیلتراسیون فلزات سنگین کادمیوم (Cd) و سرب (Pb) توسط صدف Mytilaster lineatus در دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

آلاینده ­ها  شامل فلزات سنگین به ­صورت طبیعی به مقدار کم در  طبیعت یافت می شوند، اما در سال های اخیر، همراستا با افزایش جمعیت و توسعه صنعتی کشورها، بار آلودگی آن­ها در اکوسیستم­ های آبی مانند دریای خزر افزایش یافته است. بی­ مهرگان دریایی از جمله دوکفه ­ایی­ ها فلزات سنگین ضروری و غیر ضروری پیرامون خود را جذب کرده و موجب انتقال آنها در شبکه­ ی غذایی به سمت راس هرم می­شود. از اینرو به جهت ساکن بودن در منطقه، حساسیت بیشتری به تجمع این مواد داشته و می­ توانند شاخص زیستی مناسبی برای ارزیابی آلاینده­ های فلزات سنگین باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نرخ فیلتراسیون دوکفه ­ایی Mytilaster lineatus در معرض دو فلز کادمیوم (با دو غلظت 62 و 620 میکروگرم بر لیتر) و سرب (با دو غلظت 6/2 و 62 میلیگرم بر لیتر) محلول در آب و توانایی این گونه در کاهش این فلزات انجام شد. این آزمایش به­ صورت در محل و در شرایط مزوکوزم صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی­ داری در نرخ فیلتراسیون دو فلز سرب و کادمیوم مشاهده می­ گردد. این گونه در مواجهه با فلز سرب نرخ پالایش بالاتری داشت. همچنین شاخص زیستی مناسبی برای ارزیابی آلاینده فلز کادمیوم در محیط­ های آبی می­ تواند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Cd and Pb Absorption and Filtration Rates in Mytilaster lineatus of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Arash Salahinejad 1
  • Arash Javanshir Khoei 2
  • Hadi Poorbagher 2
  • Soheil Eagderi 2
  • Anousha Attaran 1
1 MSc. Graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Associate professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Pollutants such as heavy metals are found in the nature in little amount, but their concentrations have increased in aquatic ecosystems e.g. the Caspian Sea due to increasing population and industrialization. Marine invertebrate like bivalves can absorb heavy metals from surrounding environment transferring them to upper level of trophy network. Hence, they can be considered as proper biological indicators to assess heavy metal pollutants because of being sessile and their sensitivity to accumulation. This work was conducted to study filtration rate of Mytilaster lineatus exposed to Cd (62 and 620 µgl-1) and Pb (6.2 and 62 µgl-1) and its ability to remove these metals from water. The experiments were carried out in a designed mesocosm system. The results showed a significant different in filtration rate of M. lineatus exposed Cd and Pb. Mytilaster lineatus revealed a higher filtration rate exposed to Pb concentrations in compare to that of Cd and also  can be a proper biological index to assess Cd of aquatic ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • lead
  • Cadmium
  • Caspian Sea
  • Filtration rate