تغییرات مورفولوژیک و توسعه مراحل لاروی ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

3 کارشناس ارشد مجتمع بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی، رشت، ایران.

چکیده

این مطالعه به ­منظور بررسی تکامل لاروی ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) طی نمونه­ برداری روزانه از زمان تفریخ تا روز بیستم انجام شد. نمونه­ ها در فرمالین تثبیت و اندازه­ گیری­ های مربوطه با استفاده از لوپ مجهز به میکرومتر انجام گرفت. طی این مطالعه، مشخص شد با افزایش سن، همه اندام­ ها دارای رشد افزایشی می­ باشند، به غیر از کیسه زرده که با افزایش سن، طول و حجم آن کاهش یافته و در نهایت در روز دهم پس از تفریخ با متوسط طول کل 19 میلی­ متر جذب گردید. ملانین پروپکا از روز اول پس از تفریخ با متوسط طول کل 8/2 میلی­ متر در انتهای لوله گوارشی تجمع یافته و در روز چهارم با متوسط طول کل 12/6 میلی­ متر شروع به دفع شدن کرد و در نهایت در روز هفتم پس از تفریخ با متوسط طول کل 16 میلی­ متر با باز شدن منفذ مخرج به ­طور کامل دفع شد. با توجه به نتایج این تحقیق، برای افزایش نرخ رشد و بقای لاروها بهتر است تغذیه آن­ ها از روز هفتم پس از تفریخ آغاز گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Morphological Changes and Larval Development in Sterlet Sturgeon (Acipenser ruthenus)

نویسندگان [English]

  • Bahram Falahatkar 1
  • Masoumeh Ostadi 2
  • Mehdi Razzaghi Ghaziani 3
1 Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
2 BSc. student, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
3 MSc in Fisheries, Shahid Dr. Beheshti Sturgeon Restocking and Genetic Conservation Center, Rasht, Iran.
چکیده [English]

This study was carried out to find developing stages of Sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus) during the daily sampling from hatching to 20 days post hatch (DPH). Samples were fixed in formaldehyde and measurements were carried out by a loop equipped with a micrometer. In this study, with increasing the age, all organs increased in sizes except in yolk sac volume which was decreased by increasing the age and absorbed in 10 DPH with mean total length (TL) of 19 mm. Melanin plug concentrated in last part of the digestive tract in 1 DPH larvae with mean TL of 8.2 mm, and in 4 DPH with 12.6 mm TL, started to excreted while in 7 DPH (16 mm TL) completely excreted with the opening of the anal. According to the results, for increasing the growth rate and resistance of larvae, it is recommended that to start the feeding of Sterlet sturgeon from 7 DPH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sterlet
  • Larvae
  • Initial feeding
  • Morphometric
  • Growth