بررسی تنوع و تراکم جمعیت های زئوپلانکتونی رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ایران.

2 استادیار، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

4 استادیار، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

زئوپلانکتون­ ها ازمهمترین گروه ­های جانوری موجود در بوم­سازگان­های آبی هستند، یکی از روش ­های ارزیابی بوم ­سازگان­ها آبی بالاخص رودخانه­ ها بررسی موجودات زنده یا زیستمندان است. در این مطالعه از زئوپلانکتون­ ها به ­عنوان موجودات شاخص زیستی برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه بهشت­آباد استفاده شد. نمونه ­برداری­ ها از 7 ایستگاه متفاوت و از پاییز 1395 تا اواخر تابستان 1396 انجام شد. برای نمونه­ برداری از جوامع زئوپلانکتونی نمونه­ های زئوپلانکتون، به­ وسیله تور پلانکتون گیری با چشمه 50 میکرون جمع­ آوری شد. تمام نمونه ­های زئوپلانکتونی برداشت شده در محل نمونه برداری با فرمالین 4 درصد تثبیت و برای تغلیظ نمونه­ های جمع ­آوری شده از روش ته نشین­ سازی استفاده گردید. نتایج نشان از حضور 3 راسته زئوپلانکتونی کلادوسرا، کوپه پودا و روتیفرا داشت. راسته روتیفرا بیشترین تراکم را به خود اختصاص داد. تراکم زئوپلانکتونی در تابستان به بیشترین مقدار خود رسید و در فصل زمستان کمترین تراکم مشاهده گردید. در مقایسه ایستگاه ­ها تراکم در ایستگاه 6 قابل توجه بوده و در ایستگاه 4 در همه فصول تراکم قابل توجهی دیده نشد. در بررسی تغییرات شاخص­های تنوع زیستی شانون و سیمپسون بیشترین مقدار برای فصل تابستان و کمترین آن در زمستان به­دست آمد که نشان از بالاترین تنوع زیستی در تابستان و کمترین در زمستان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Composition and Abundance of Zooplankton in the Behesht-Abad River, Chaharmahal va Bakhtiari

نویسندگان [English]

  • Somayeh Hemati 1
  • Ruhollah Rahimi 2
  • Iraj Hashemzadeh Segherloo 3
  • Rasool Zamani-AhmadMahmoodi 4
1 M.Sc. Student of Department of Fisheries and Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
2 Assistant Professor of Department of Fisheries and Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
3 Associate Professor of Department of Fisheries and Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
4 Assistant Professor of Department of Fisheries and Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Zooplankton is one of the major animal groups in aquatic freshwater ecosystems. Zooplankton community composition evaluation is a useful approach of water quality assessment. Therefore, the present study was aimed to investigate Behesht-Abad River zooplankton community (diversity and density) alterations at different seasons. The sampling operations were carried out from the autumn 1394 until the summer of 1395. The results were showed the presence of 3 orders of zooplankton including cladocera, copepoda and rotifera. Moreover, rotifera represented the predominant component but cladocera were the lowest. Summer population density was more than other seasons while the lowest zooplankton abundance were in winter season period. In addition, density of zooplankton was high at Koohrang and Behesht-Abad rivers crossing (station 6) while Bagh-Rostam spring (station 4) were lowest population density. Moreover, according to Shannon and Simpson biodiversity were elicited the highest biodiversity during summer and the lowest biodiversity during winter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zooplankton
  • Behesht-Abad River
  • Density
  • Biodiversity