تولید و ارزیابی فیلم زیست تخریب پذیر هوشمند بر پایه کاراژینان به منظور بسته بندی فیله ماهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان عضو پیوسته پژوهشکده حوضه آبی خزر

2 فارغ التحصیل دانشگاه گیلان

3 عضو هیات علمی و استاد یار دانشگاه گیلان

چکیده

ماهی و سایر غذاهای دریایی دارای فواید بسیاری برای سلامتی انسان‌ها می باشند و از سویی دیگر سرعت فساد آن نسبت به سایر غذاهای گوشتی بالاست. بدین منظور جهت عرضه ماهی با کیفیت به مصرف کننده، بسته بندی مطلوب الزامی بنظر می‌رسد. لذا در تحقیق حاضر هدف تولید پلیمری جهت بسته بندی مواد غذایی (خصوصا گوشتی) می‌باشد که بتواند مصرف کننده را با تغییر رنگ خود از فساد ماده غذایی مطلع نماید و علاوه بر آن زیست تخریب پذیر نیز باشد. به این منظور فیلم‌های زیست تخریب‌پذیر بر پایه کاراژینان در ترکیب با عصاره کلم قرمز (Brassica oleraceae) تهیه شد. پس از تولید فیلم های مذکور خواص کاربردی آنها اعم از مقاومت کششی و استحکام، حلالیت، نفوذپذیری به بخار آب و بررسی ریزساختارها با آزمون FTIR مورد بررسی قرار گرفتند. سپس جهت بررسی رابطه بین روند فساد ماهی و تغییر رنگ فیلم‌ها، فیله‌های ماهی قزل آلا رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) با استفاده از فیلم‌های تهیه شده بسته بندی شدند و به مدت ۴۸ ساعت در دمای اتاق (به منظور تسریع در فساد) نگهداری شدند. در فواصل زمانی هر 6 ساعت، آزمونهای pH، TVB-N و رنگ سنجی فیلم ها انجام شد تا تغییر رنگ پلیمر تهیه شده در هر مرحله از نگهداری مشخص گردد. با توجه به آزمونهای انجام شده، نتایج حاکی از این بود که فیلم کاراژینان حاوی عصاره کلم در ابتدا بی‌رنگ بوده و با گذشت زمان نگهداری و پیشروی فساد در فیله های بسته بندی شده و رسیدن فاکتورهای TVB-N و pH به میزان بیشتر از حد مجاز، رنگ فیلم دودی تیره می‌شود و این امر می‌تواند مصرف کننده را از کیفیت و تازگی ماهی بسته بندی شده مطلع سازد. لذا با توجه به نتایج تحقیق حاضر می‌توان از فیلم کاراژینان حاوی عصاره کلم به عنوان اندیکاتور فساد ماهی و سایر غذاهای گوشتی با ارزش اقتصادی بالا استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production and evaluation of smart biodegradable film based on carrageenan for fish fillet packaging

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Rostamzad 1
  • narjes kamali sabeti 2
  • Aria Babakhani 3
1 Guilan university
2 Graduated from the University of Guilan
3 Fisheries department of university of guilan
چکیده [English]

In the present research the purpose of polymer production is to pack food (especially meat) which can inform consumers of their food color corruption and in addition to being biodegradable. The debt is that the fish lost its desired taste during the maintenance period and signs of corruption appear in it for the supply of quality fish to the consumer package is mandatory. For this purpose, the biodegradable films based on carrageenan in combination with red cabbage extract (Brassica oleraceae) prepared after the production of the above films their functional properties, including tensile strength and strength, solubility, water vapor permeability, microstructures were investigated by FTIR test. Then, to investigate the relationship between the process of fish corruption and the color change of films rainbow trout fillets (Oncorhynchus mykiss) using the films provided packed and for 48 hours at room temperature (in order to expedite corruption) were kept. At intervals every 6 hours, PH , TVB-N and colorimetric measurements performed. To change the color of the polymer prepared determine at each stage of maintenance. According to the tests, the results indicated that carrageenan film containing cabbage extract at first colorless and over time to keep up and advance the corruption in fish packed and reaching TVB-N and pH factors to a greater extent than the permissible limit the color of the smoky film becomes dark this can inform the consumer about the quality and freshness of the packed fish therefore, according to the results of this study can be from carrageenan film containing cabbage extract as an indicator of fish corruption and other meat foods with high economic value used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrageenan
  • biodegradable
  • packaging
  • Rain bow trout
  • spoilage