اثر جیره های حاوی پودرجوانه جو و جلبک کلرلا بر شاخص های رشد، فلور میکروبی گوشت ودستگاه گوارش ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio L. )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سلیمانی / دانشکده دامپزشکی

2 university of Sulaimani/ college of veterinary medicine

3 شهرداری سلیمانی / مدیر باغداران

چکیده

در این آزمایش اثر پودر حاوی جوانه جو و جلبک کلرلا به عنوان پربیوتیک بر شاخص های رشد و فلور میکروبی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به این علت انجام شد تا شرایط طبیعی تغذیه ماهی کپور مورد ارزیابی قرار گیرد. اثر سطوح مختلف این مواد در جیره غذایی در یک دوره 84 روزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بکار گیری این مواد در جیره اثر معنی داری را در شاخص های رشد  مانند وزن نهایی، رشد ویژه و زیست توده ماهی در هنگام بر داشت دارد. میزان وزن وزن انفرادی ماهیان از 23/34 گرم در تیمار های 1، 2، 3، 4 و 5 به ترتیب به 54.26 ± 0.034، 56.77 ± 0.052، 62.32 ± 0.053،59.58 ± 0.074 و 66.93 ± 0.090 گرم در پایان آزمایش رسید. این مقدار در جیره در تیمار 5 که دارای 20 درصد پودر جوانه جو بود بیش از تیمار های حاوی 5 و 10 درصد جلبک و 10 درصد پودر جوانه جو بود. اختلاف معنی داری در ضریب تبدیل غذایی و کارایی پروتیین در بین جیره ها ی حاوی 5 درصد کلرلا و 10 درصد پودر جوانه جو مشاهده نشد. با افزایش میزان کلرلا در جیره و تا حد 10 درصد مقدار باکتریهای دستگاه گوارش افزایش یافت و با کتریهای انترو باکتر  Enterobacteriaceae  بیشتری نسبت به کنترل و دیگر تیمار ها داشتند. میزان باکتری های کل در جیره شاهد از سایر تیمار ها بیشتر بود، ولی باکتریهای انترو باکتر  Enterobacteriaceae  در جیره حاوی پودر جوانه جو بیشتر از سایر تیمار ها بود و در جیره T5 میزان کلی فرم در عضله و دستگاه گوارش بیشتر از سایر تیمار ها بود و کلی فرم کمتری در جیره T3 حاوی 10 درصد کلرلا دراین بخش ها دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microbiological and growth performance effects of Microalgae Chlorella and Germinated Barely Powder as a Source of Prebiotic on Common Carp Cyprinus Carpio L.

نویسندگان [English]

 • nasreen abdulrahman 1
 • Hazhaw Murad 2
 • nazenine hasan 1
 • havan sleman 1
 • hevar salih 3
1 university of Sulaimani/College of veterinary medicine
2 college of veterinary medicine/ university of sulaimani
3 Municipality of Sulaimani/ directorate of gardeners
چکیده [English]

This experiment was carried out to evaluate the effect of adding of Microalgae Chlorella and Germinated Barely Powder in diet on growth performance microbiological counts of common carp. The study was assigned to depend on using of natural products as back to nature in fish feeding. The effect of adding microalgae Chlorella and germinated barely powder in common carp Cyprinus carpio diets with different levels for 84 days and the results revealed a significant role of both additives in each of fish Final wt., Wt. Gain, Specific and relative growth rate. No significant differences observed in FCR, the FER was higher significantly in control, T2 with 5 % Chlorella and T4 with 10 % Germinated barely. The total Bacterial and Enterobacteriaceae count/ CFU was increased in the additives treatments with increasing the levels, the T3 with 10 % Chlorella was higher than control and other treatments were 192.5 and 150 respectively. The control treatment without any addition was higher significantly in Total Bacterial count /CFU in common carp intestine samples, the T4 with 10 % Germinated barely was higher in Total Enterobacteriaceae count/CFU in fish Intestine samples. The highest Coliform bacteria in fish muscles and intestine recorded in T5 and the lowest in T3.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chlorella
 • Germinated Barely
 • growth performance
 • Feed utilization
 • Total bacterial count
 • Enterobacteriaceae count
 • muscle
 • Intestine
 • Cyprinus carpio