بررسی عوارض هیستوپاتولوژیک سم آفلاتوکسین ب 1 بر برخی بافت‌های داخلی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشجو

4 گروه آسیب‌‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

5 پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

6 پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی سمیت آفلاتوکسین بر بافت‌های مختلف ماهی قزل‌آلای رنگین کمان انجام گرفت. در این مطالعه تعداد 207 قطعه بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزن ابتدایی 2/0±67/9 گرم در 3 تیمار (گروه شاهد، 25 و ppb 50 سم آفلاتوکسین ب1) به مدت 8 هفته پرورش یافتند. پس از پایان آزمایش بافت‌های مختلف ماهیان آزمایشی از نظر آسیب‌های احتمالی مورد بررسی قرار گرفت. عوارض هیستوپاتولوژیکی ناشی از مواجهه بافت‌های مختلف ماهی با آفلاتوکسین شامل هیپرپلازی و تخریب تیغه‌های ثانویه آبشش و تغییرات عروقی و ادم و نکروز نورونی در مغز و همچنین تخریب و نکروز راسی پرزهای روده و زوائد پیلوریک بود. شدت ضایعات بافتی با افزایش میزان آفلاتوکسین ب1 به جیره غذایی افزایش یافت به طوری‌که این آسیب‌ها در ماهیان دریافت کننده جیره حاوی ppb 50 آفلاتوکسین شدیدتر از گروه تیمار شده با جیره دارای ppb 25 آفلاتوکسین بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological effect of aflatoxin B1 on some internal tissues of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • Ahmad Imani 1
 • Kourosh Sarvi moghanlou 2
 • Hamed Ghafari Farsani 3
 • Seyedeh Soraya Mahmoudi 4
 • Farzaneh Noori 5
 • Mohsen Farzaneh 6
1 Urmia University, Faculty of Natural Resources, Dept. of Fisheries
2 Urmia University
3 student
4 Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
5 Artemia and Aquaculture Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran
6 Medicinal Plants and Drugs Research Institute
چکیده [English]

Present study was carried out to assess effects of aflatoxin B1 on different rainbow trout tissues. In the present study, 207 rainbow trout fingerlings with an average body weight of 9.67±0.2 g were reared for eight weeks in three distinctive treatments (control group, 25 and 50 ppb aflatoxin B1). At the end of the trial, various tissues of experimental groups were studied regarding probable histological alterations. Histological alterations due to dietary aflatoxin B1 exposure including hyperplasia and lamellar necrosis in the gill, necrotic and vascular changes in the brain along with inflammatory cell infiltration and necrotic changes in the intestinal and pyloric region were evident. The severity of pathologies was more pronounced in those fish received 50 ppb aflatoxin B1 content in comparison to the group fed 25 ppb toxin contaminated diet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mycotoxin
 • Histopathology
 • Diet
 • Contamination
 • Rainbow trout