مقایسه دیدگاه فروشندگان و خریداران در بازار ماهی تهران (مطالعه موردی: بازار بعثت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

از پرسشنامه به عنوان ابزار بررسی اختلاف دیدگاه­های فروشندگان و خریداران ماهی در بازار بزرگ ماهی تهران استفاده شد. نتایج این اختلاف راهگشای تطبیق دیدگاه فروشندگان با نیاز مشتریان برای افزایش رونق بازار خواهد بود. نمونه آماری تحقیق 20 فروشنده و 300 خریدار بودند. پس از جمع­آوری داده­ها از آزمون­های­ مربع کای برای درصد پاسخ های موافق، و آزمون کروسکال والیس و من­ویتنی­یو برای شناسایی رابطه عوامل جامعه شناختی و مقایسه دو گروه مورد مطالعه با عوامل آمیخته بازاریابی استفاده شد. نتایج نشان داد خریداران متولد استان­های شمالی کشور و افراد با سن، تحصیلات و درآمد کمتر و فاقد شغل به قیمت حساس­ترند و گروه­های مقابل تحت تاثیر مکان توزیع یا فروش قرار دارند. فروشندگان در عوامل آمیخته قیمت و مکان با گروه خریداران اختلاف داشتند. پس از تازگی ماهی، قیمت بر خلاف دیدگاه فروشندگان، اصلی­ترین عامل رجوع به بازار از سوی خریداران نبود و تنوع و دسترسی عامل جذب مشتریان به بازار محسوب می­شد. فروشندگان بر عوامل ارزش درک شده،، نحوه تمیز و خرد کردن، راحتی بازدید و دسترسی خرید و معرفی بازار در تابلوی تبلیغاتی، رسانه و نشریات در بهبود بازار بیشتر تاکید داشتند. در صورتی که بر خلاف نظر آنان، خریداران اعتقاد داشتند که در این بازار به کیفیت و تازگی، گونه ماهی و بهداشت محصول، درج قیمت ماهیان، پاکیزگی و بهداشت بازار، برگزاری جشنواره غذا و آموزش طبخ آبزیان و تعیین جایزه و قرعه کشی در قبال خرید باید بیشتر توجه شود. فروشندگان، رضایت خریداران از خدمات بازار و ارسال ماهی به منزل را زیاد، ولی مشتریان متوسط می­دانستند. اما هر دو گروه با درج خواص آبزیان روی آبزیان عرضه شده خیلی زیاد موافق بودند که به آن عمل نمی­شد. بنابراین، علاوه بر نیاز به توجه به دیدگاه­های خریداران، فروش توسط خود تولید کننده در بازار، ارایه یارانه دولتی، درج نمودن محل صید و پرورش آبزیان و نصب تابلوی الکترونیکی میزان ورود و خروج آبزیان در بازار بایستی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative of buyers' and sellers' views on Fish market (Case study: Besat market)

نویسندگان [English]

  • afshin adeli 1
  • Khadijeh Alidoosti 2
  • Moazameh Kordjazi 3
1 Associated Professor, Seafoods Processing Group, Faculty of fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
2 Seafoods Processing Group, Faculty of fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
چکیده [English]

The questionnaire was used as a tool to examine the differences between the views of sellers and buyers of fish in the large fish market in Tehran. ...... The Chi-square test was used for the percentage of responses and the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U test to identify the relationship between sociological factors and to compare the two groups studied with mixed marketing factors. The results showed that buyers born in the northern provinces and people with lower age, education and income and without jobs are more sensitive to price and the opposing groups are affected by the place of distribution or sale. Sellers differed from the group of buyers in terms of price and location.., Fresh fish was the most important factor in shopping. Contrary to the sellers' view, the fish price was not the main factor in the return to the market, and the diversity and accessibility of the market were the factors that attracted customers to the market. Sellers emphasized the perceived value of the product, how to clean and catted it, the convenience of visiting and accessing the purchase and promotion of the market on billboards, media and publications to further improve the market. Contrary to the sellers' opinion, the buyers believed that the market was characterized by quality and freshness, fish species and health of the product, price of fish, cleanliness and health of the market, holding a food festival and fish cookery course training and awarding prizes and lotteries. . .... Therefore, in addition to the need to pay attention to the views of buyers, sales by the producer in the market, allocation of government subsidies, inserting the location of fishing and aquaculture and installing electronic signs, the amount of entry and exit of fish in the market should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market conduct
  • Purchase motives
  • Bayer and Seller characteristics
  • Fish marketing
  • Great fish market of Tehran