تعیین ساختار جمعیتی ماهی یال اسبی سربزرگ (Trichiurus lepturus, Linnaeus 1758) در صید ضمنی ترال میگو در آب‌های کلاهی تا درگهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر، ایران

2 استاد یارگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. خوزستان. ایران.

3 استادیار، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)،

4 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

چکیده

< p dir="RTL">ماهی یال اسبی سربزرگ (Trichiurus lepturus) از جمله ماهیانی است که برداشت آن در آب­های خلیج فارس و دریای عمان در سال­های اخیر شدت گرفته است. با توجه به عدم استفاده خوراکی از این ماهی در داخل کشور، بخش عمده­ای از صید این ماهی به خارج از کشور صادر می­شود. در تحقیق حاضر ساختار جمعیتی این گونه در منطقه کلاهی تا درگهان واقع در آب­های ساحلی استان هرمزگان از فروردین 1397 تا فروردین 1398 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از داده­های فراوانی طولی 471 نمونه و استفاده از معادله رشد ون برتالنفی، مقادیر طول بی­نهایت (L)، ضریب رشد (K) و سن در طول صفر (t0) به ترتیب، 83/88 سانتی­متر، 10/0 برسال و 07/0- در سال تخمین زده شد. مرگ­ومیر کل (Z) و مرگ­ومیر طبیعی (M) نیز به ترتیب 44/0 و 28/0 برسال محاسبه گردید. همچنین مرگ­ومیر صیادی (F) نیز 16/0 برسال برآورد شد. طبق این نتایج E (نرخ بهره­برداری) 36/0 برسال تخمین زده شد. الگوی جمعیت نوپا این ماهی نیز اضافه شدن ماهیان جوان به ذخیره اصلی را در تمام طول سال نشان داد که حداکثر میزان آن از اواسط بهمن تا اواسط اسفند دیده شد. باتوجه به اینکه، در حال حاضر تلاش صیادی روی این گونه با سرعت چشمگیری در حال افزایش است، بنابراین برای مدیریت صحیح و علمی ذخایر ماهی یال اسبی سربزرگ، نیاز به پایش سالانه و طولانی مدت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population structure analysis of largehead hairtail fish (Trichiurus lepturus, Linnaeus 1758) in bottom trawl by-catch in Kolahi to Dargahan waters

نویسندگان [English]

  • Zahra Masoomi 1
  • Mahsa Haghi 2
  • Mohammad Momeni 3
  • Mohammad Zakeri 4
1 PhD student, . Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khuzestan Province, Iran
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources Khorramshahr University of Marine Science and Technology Khuzestan Province, Iran
3 4- Assistant Professor, Persian Gulf and Oman sea Ecological research center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran.
4 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran.
چکیده [English]

< p >Large-head hairtail, Trichiurus lepturus, is one of the commercial fish at the Persian Gulf and Oman Sea waters, which is exploited to export outside markets. To present population dynamics and characteristics of this species, the fish caught by trawling method were analyzed from Kolahi to Dargahan areas in Hormozgan province waters. The von Bertalanffy growth equation (VBGF) was fitted to length-frequency data (n =771) to obtain a VBGF with the following parameters: L, K, and t0 were 88.83 cm, 0.10, and -0.07, respectively. The estimated value of total mortality (Z) and natural mortality (M) were 0.44 and 0.28 (year-1), respectively. Also, fishing mortality (F) was recorded as 0.16 year-1. Exploitation rate, corresponding to the maximum relative yield per recruit (E) was 0.36, and this fish in the present study caught capacity. Recruitment pattern showing maximum added yang fishes in September. The present results have to be considered with caution for fisheries management purposes as fishing effort is still in increasing phase. Long-term monitoring is required. To better understand the T. lepturus population dynamic and its fishery framework in the study region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population dynamics
  • Trichiurus lepturus
  • Shrimp trawler
  • Persian Gulf
  • Exploitation