عوارض هیستوپاتولوژیک سموم آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون بر بافت‌ کبد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات

3 بخش تغذیه و سلامت، گروه بیوسیستم، دانشکده مهندسی علوم زیستی ، هورلی، کی یو-لوون

4 انستیتوی علوم منابع طبیعی (IUNR) ، دانشگاه علمی کاربردی زوریخ (ZHAW) ، گرونتال، شماره صندوق پستی، 8820، وادنسویل

5 دانشگاه ارومیه

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی عوارض بافتی ناشی از سموم آفلاتوکسین ب 1 و زیرالنون بر بافت­ کبد ماهی قزل­آلای رنگین کمان انجام گرفت. در این مطالعه تعداد 540 قطعه بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با وزن 23/0 ±07/12 گرم ( انحراف معیار ± میانگین) در 9 تیمار آزمایشی با سه تکرار طی 60 روز با جیره محتوی غلظت­های متفاوت آفلاتوکسین ب 1 و زیرالنون به طور جداگانه و همزمان تغذیه شدند. در این رابطه، از غلظت­های 50 و 100 قسمت در میلیارد (ppb) آفلاتوکسین ب 1 و 300 و ppb 600 زیرالنون برای تغذیه ماهیان استفاده شد. پس از پایان دوره آزمایش، بافت­ کبد ماهیان نمونه­برداری و آسیب­های بافتی بصورت کیفی و نیمه کمی مورد بررسی قرارگرفت. عوارض بافت­شناسی ناشی از مواجه بافت­ کبد ماهی با آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون شامل نکروز و تغییر شکل هپاتوسیت­ها بود. شدت ضایعات بافتی با افزایش سطح جیره­ای آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون بصورت جداگانه و همزمان افزایش یافت. نتایج نشان داد که شدت این آسیب­ها در ماهیان دریافت کننده جیره حاوی همزمان سموم آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون بیشتر از سایر تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological effects of aflatoxin B1 and zearalenone on liver tissue of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • Hamed Ghafarifarsani 1
 • Ahmad Imani 2
 • Theo Niewold 3
 • Constanze Pietsch-Schmied 4
 • Kourosh Sarvi moghanlou 5
1 Ph.D student, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Urmia University, Faculty of Natural Resources, Dept. of Fisheries
3 Nutrition and Health Unit, Department of Biosystems, Faculty of Bioscience Engineering, Heverlee, KU Leuven
4 Institute of Natural Resource Sciences (IUNR), Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), Grüental, P.O. Box, 8820, Wädenswil
5 Urmia University
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the histological effects of aflatoxin B1 (AFB1) and zearalenone (ZEA) on the liver tissue of the rainbow trout. In this study, 540 rainbow trout 12.07±0.23 g (Mean±SD), as 9 experimental treatments with three replications were fed separately and simultaneously with diets containing different concentrations of AFB1 and ZEA over 60 days. In this regard, the concentrations of 50 and 100 ppb AFB1 and 300 and 600 ppb of ZEA were used. At the end of the experimental period, the liver tissue was sampled and pathological changes were qualitatively and semi-quantitatively examined. The toxin-induced histological damage included necrosis and deformation of hepatocytes. The severity of tissue lesions increased with increasing dietary levels of AFB1 and ZEA separately and simultaneously. The results showed that the severity of lesions was higher in fish receiving diets containing combinations of AFB1 and ZEA in comparison to other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mycotoxin
 • Zearalenone
 • Histopathology
 • Diet
 • Contamination
 • Rainbow trout