نویسنده = ���������������� ������������ ��������
بهینه‎سازی استخراج ترکیبات آنتی‎اکسیدانی جلبک قهوهای Sargassum angustifolium خلیج فارس به روش استخراج به کمک مایکروویو

دوره 65، شماره 3، آبان 1391، صفحه 243-255

آریا باباخانی لشکان؛ مسعود رضائی؛ کرامت ا... رضایی؛ سید جعفر سیف آبادی