نویسنده = �������� ������������������������ ��������
خصوصیات پساب تولیدی ماهی قزل‎آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسی روند معدنی شدن آن

دوره 65، شماره 3، آبان 1391، صفحه 339-352

محمد هرسیج؛ غلامرضا رفیعی؛ علیرضا میرواقفی؛ هادی اسدی دادقانسرایی