نویسنده = ����������������3�� ����������
شناسایی ساختار جمعیت کفزیان رودخانه آبگرمه صالح آباد استان ایلام

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 163-171

مهران جواهری بابلی1؛ محمد ولایت زاده2*؛ الهام محمدزاده3