نویسنده = ������������������������� ����������
بررسی تأثیر پودر کاسنی در جیرة غذایی بر شاخص‏های رشد و بازماندگی پست لاروهای میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 69، شماره 3، مهر 1395، صفحه 377-384

زینب فروغی؛ احمد قرایی؛ جواد میردار هریجانی؛ اشکان اژدهاکش‌پور