نویسنده = �������� ���������� ��������������
ارزیابی اثرات رسوراترول به عنوان یک پلی فنول طبیعی بر شاخص‌های رشد و آنزیم کبدی در ماهی زبرا (Danio rerio)

دوره 74، شماره 3، مهر 1400، صفحه 391-400

مینا فعال؛ حامد منوچهری؛ رضا چنگیزی؛ فاطمه بوترابی؛ محمدرضا خرمی زاده