کلیدواژه‌ها = ارومیانا (Artemia urmiana)
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر استفاده از سطوح مختلف مخمر (Saccharomyces cerevisiae) بر شاخص‌های رشد و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-108

حمیدرضا احمدنیای مطلق؛ علی اکبر فرهنگی؛ غلامرضا رفیعی؛ پریا فضلی