دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی ارتباط بین پلی مورفیزم تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژن TLR5m) receptor like-Toll) با نحوه پاسخ دهی ایمنی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر باکتری Aeromonasهیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

کبری رحیمی؛ حمید فرحمند؛ علیرضا میرواقفی؛ باقر مجازی امیری؛ امیررضا علم دوست


2. اثر تغذیه با سطوح مختلف کنجاله بذر کتان بر عملکرد رشد و شاخص های خونی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) پرورشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

بهرام فلاحتکار؛ میرمسعود سجادی؛ ساره قیاسی


4. سنجش اثر ضدباکتریایی ترکیب بتا آمیرین استخراج شده از گناد خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota از جزیره هنگام، خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

ملیکا ناظمی؛ یزدان مرادی؛ هادی غفاری؛ کیوان اجلالی خانقاه


5. بررسی حقوق جوامع محلی در سواحل و حق بهره برداری از ذخایر آبزیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

داریوش محمدی قلعه


6. تاثیر عصاره‌ هیدروالکلی مرزنجوش (Origanum vulgare L.) و علف‌چای (Hypericum perforatum) بر رشد، ایمنی، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و آنتی‌اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط پرورش تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

میثم عزیزی بصیر؛ احمد ایمانی؛ کوروش سروی مغانلو؛ سعید مشکینی