بررسی رشد جبرانی ماهی بارب حلب (Barbonymus schwanenfeldii) بعد از دوره‌های گرسنگی و غذادهی مجدد

نوع مقاله : یافته علمی کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

2 کارشناس ارشد، مرکز مطالعات و پژوهش‌های خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 دانشجوی دکترا، عضو باشگاه پژوهش‌گران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

چکیده

مطالعه‌ای با هدف بررسی رشد جبرانی ماهی بارب حلب (Barbonymus schwanenfeldii) به مدت 7 هفته انجام پذیرفت. به این منظور ماهیان بارب حلب با وزن اولیة 1/0±7/10 گرم با تراکم 15 عدد در 9 آکواریوم 52 لیتری ذخیره‌سازی شدند. ماهیان تیمار شاهد به مدت 49 روز در حد سیری تغذیه شدند. ماهیان تیمار 1 و 2 به ترتیب 1 و 2 هفته گرسنگی را تجربه کردند و پس از اتمام دوره‌های گرسنگی ماهیان به مدت 5 هفته مشابه تیمار شاهد تغذیه شدند. در پایان آزمایش ماهیان با 1 هفته گرسنگی از نظر وزن بدن مشابه ماهیان تیمار شاهد بودند که بیان‌گر وقوع جبران کامل در این ماهیان است. با این حال، وزن بدن و نرخ رشد ویژه (SGR) در ماهیان با 2 هفته گرسنگی به صورت معنی‌داری پایین‌تر از تیمار شاهد بود. میزان غذاگیری روزانه (FI) در ماهیان 1 هفته گرسنگی به صورت معنی‌داری بالاتر از ماهیان گروه شاهد بود در حالی که، در ماهیان 2 هفته گرسنگی به صورت معنی‌داری پایین‌تر از ماهیان گروه شاهد بود. شاخص وضعیت (CF) و ضریب تبدیل غذایی (FCR) ماهیان در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری نشان ندادند. نتایج نشان می‌دهد که رشد جبرانی در ماهی بارب حلب رخ داده است و شدت و مدت پاسخ جبرانی به مدت دورة گرسنگی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of compensatory growth of Tinfoil Barb (Barbonymus schwanenfeldii) following periods of starvation and refeeding

نویسندگان [English]

  • Khalil Eslamloo 1
  • Maryam Azodi 2
  • Vahid Morshedi 3
1 PhD., Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
2 MSc., Persian Gulf Research and Study Centre, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 PhD., Member of Young Researchers Chub of Ilam Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

To investigate the compensatory growth of tinfoil barb (Barbonymus schwanenfeldii) a 7 week study was performed. Tinfoil Barb with an average weight of 10.7±0.1g were starved for 0 (control), 1 (T1) or 2 (T2) weeks and then re-fed to satiation for 5 weeks. At the end of the experiment, fish deprived for 1 week had similar body weight to the control indicating that complete compensatory growth occurred. However, fish deprived for 2 week had significantly lower body weight and specific growth rate than the control. Daily feed intake was significantly higher in fish deprived for 1 week than that in the control whereas fish deprived for 2 week had significantly lower daily feed intake than the controls. No significant differences were found in feed conversion ratio and condition factor between the deprived and control fish at the end of the experiment. Our results indicate that compensatory growth occurred in tinfoil barb and the magnitude and duration of compensatory growth depended on the length of food deprivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbonymus schwanenfeldii
  • compensatory growth
  • Food Deprivation
  • growth performance
  • Tinfoil barb