استفاده از اتوسکوپ در تعیین جنسیت فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان، ایران

2 کارشناس مزرعه پرورش ماهیان خاویاری مروارید قروق، تالش، گیلان، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر جهت تعیین جنسیت فیل ماهیان سه ساله پرورشی در محدوده وزنی 5/5-5/2 کیلوگرم از اتوسکوپ استفاده گردید. 2350 فیل ماهی برای این کار در نظر گرفته شد بطوری که با یک برش کوچک 8/0-6/0 سانتیمتری، پروب دستگاه اتوسکوپ وارد ناحیه شکمی گردید و گنادها برای تعیین جنسیت مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 2/99 درصد ماهیان با استفاده از این روش قابل تفکیک جنسیت بوده و نسبت جنسی ماهیان مورد مطالعه 98/0: 1 محاسبه گردید. این مطالعه مشخص ساخت تعیین جنسیت در فیل ماهیان با حداقل 3 سال سن از طریق اتوسکوپی به راحتی و با دقت بالایی قابل انجام است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Use of an Otoscope to Sex Identification of Cultured Great Sturgeon Huso huso

نویسندگان [English]

  • Bahram Falahatkar 1
  • Hasanali Shahvari 2
1 Associate Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, P.O. Box 1144, Guilan, Iran
2 BSc, Morvarid Ghorogh Sturgeon Farm, Talesh, Guilan, Iran
چکیده [English]

In the present study, an otoscope was used to sex identification of 3-year old great sturgeon Huso huso in a weight range of 2.5-5.5 kg. For direct observation of gonads and identify sexes, 2350 fish were considered for this procedure with a small incision of 0.6-0.8 cm through the abdomen with insert of otoscope into the body cavity. The results showed that 99.2% of fish could be sexed via the otoscope and the sex ratio was classified as 1:0.98. Result revealed that otoscopy is a high accurate and efficient technique for sex identification of great sturgeon in 3-year old fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Gonad
  • weight
  • Otoscope
  • Sturgeon