تاثیر استفاده از جلبک سبز Ulva intestinalis بر ویژگی های ضد اکسیدانی پاستا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

2 استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

چکیده

جلبک­های دریایی مانند سایر گیاهان فتوستنز کننده در معرض نور و اکسیژن قرار دارند که این امر می­تواند سبب ایجاد رادیکال­های آزاد و سایر عوامل اکسید­کننده گردد. عدم آسیب­های اکسیداتیو در ساختار آن­ها می­تواند نشان دهنده وجود ترکیبات ضداکسیداسیونی در آن­ها باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر پودر جلبک سبز Ulva intestinalis بر خواص ضداکسیداسیونی پاستا می­باشد. پاستا با درصدهای مختلف جلبک (5%، 10% و 15%) تهیه شد. آزمایش های برون تنی ویژگی­های ضداکسیدانی، میزان فنول کل و خنثی کنندگی رادیکال­های آزاد انجام شد. نتایج نشان داد که پاستای دارای 15% پودر جلبکی حاوی بالاترین میزان فنول کل، فعالیت ضد­اکسیدانی و خنثی کنندگی رادیکال­های آزاد را داشت (0/05>P). غنی سازی باعث بهبود خواص ضد­اکسیدانی و پتانسیل دارویی پاستای مورد مطالعه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Green Algae, Ulva intestinalis on Antioxidant Activity of Pasta

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Poorghasem 1
  • Aria Babakhani 2
  • Haniyeh Rostamzad 2
1 MSc. Student, Department of fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmehsara, Iran.
2 Assistant professor, Department of fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmehsara, Iran.
چکیده [English]

Marine algae, like other photosynthetic plants, are exposed to a combination of light and oxygen that lead to the formation of free radicals and other strong oxidising agents. Absence of oxidative damage to their structural components suggests that they contain protective antioxidative compounds. The aim of this study was to evaluate the effect of green algae Ulva intestinalis powder on antioxidant activities of pasta. Pasta was prepared with algae as an ingredient at different levels (%5, %10 and %15). In vitro antioxidant properties, total phenolic content and DPPH scavenging analyzed. The results showed that pasta with 15% algal powder had the highest phenoilc content, antioxidant activity and radical scavenging activity (P<0.05). Fortification improved the antioxidant activity and nutritional potential of the studied pasta.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pasta
  • DPPH
  • Phenolic content
  • Free radicals