اثر آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین بر فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به آئرومونازیس (Aeromonasis) و تأثیر استفاده از بوتیل هیدروکسی تولوئن در بهبود اثرات جانبی درمان آنتی بیوتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

با توجه به استفاده گسترده از آنتی­ بیوتیک­ ها در آبزی­ پروری و از سوی دیگر عدم توجه پرورش­ دهندگان به مضرات تجویز بی­ رویه­ ی دارو­های ضد باکتریایی، مطالعه تاثیر آنتی­ بیوتیک­ ها بر فراسنجه­ های زیستی آبزیان ضروری به­ نظر می­ رسد. در این مطالعه ضمن بررسی تاثیر آنتی­ بیوتیک اکسی­ تتراسایکلین بر فراسنجه­ های خونی (گلبول­ های قرمز، گلبول­ های سفید، هماتوکریت و هموگلوبین) ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss) بیمار شده با باکتری Aeromonas hydrophila، به بررسی تاثیر آنتی­ اکسیدان بوتیل هیدروکسی تولوئن (BHT) در بهبود اثرات جانبی حاصل از اعمال آنتی­ بیوتیک بر فراسنجه­ های خونی مذکور پرداخته شد. با بررسی نتایج این مطالعه که به مدت 61 روز روی 120 قطعه ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان با میانگین وزنی 30 ± 175/92 گرم در چهار تیمار( شاهد، تحت درمان با آنتی­ بیوتیک اکسی­ تتراسایکلین، تحت درمان با آنتی­ بیوتیک اکسی­ تتراسایکلین و آنتی­اکسیدان BHT با دوز 0/5 % جیره­ روزانه و تحت درمان با آنتی­ بیوتیک اکسی­ تتراسایکلین و آنتی­ اکسیدان BHT با دوز 0/8% جیره روزانه) و سه تکرار انجام شد، به نظر می­ رسد که آنتی­ اکسیدان BHT در بهبود اثرات جانبی ناشی از اعمال اکسی­ تتراسایکلین در جیره آبزیان، بر فراسنجه­ های خونی مورد بررسی تاثیر معنی­ داری داشته است. از سویی با توجه به عدم وجود اختلاف معنی­ دار در دوز­های مختلف (0/5% و 0/8% جیره­ روزانه) آنتی­ کسیدان BHT بر فراسنجه­ های خونی، استفاده از دوز 5/0% به منظور استفاده در استخر­های پرورشی، اقتصادی­ تر به نظر می­ رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Oxytetracycline Antibiotic on the Blood Parameters of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Affected with Aeromonas hydrophila and Efficacy of Butylated Hydroxytoluene on the Improvement of Antibiotic Side Effects

نویسندگان [English]

  • pegah Farhang 1
  • Alireza Mirvaghefi 2
  • Bagher Mojazi Amiri 2
1 M.Sc. Graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran..
2 Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Considering the widespread use of antibiotics in aquaculture and the lack of farmer’s attention to the harmful effects of the antibacterial drugs administration, study of the antibiotic effects on the biological indicators of aquatic animals is necessary. In this study, in order to probe of oxytetracycline effects on blood parameters (red blood cells, white blood cells, hematocrit and hemoglobin) in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) affected by Aeromonas hydrophila, the effects of antioxidant butylated hydroxytoluene (BHT) on the side effects of antibiotic treatments was investigated. By examining the results of this research, which was carried out on 120 rainbow trout fish with an average weight of 175.92±30 g in four treatments (Control, treated with oxytetracycline, treated with oxytetracycline and BHT 0/5% and 0.8% daily diet) and three repetitions, in period of 61 days, BHT antioxidants showed effective roles in improving side effects of oxytetracycline on hematological parameters. On the other hand, due to the lack of significant differences between 0.5 and 0.8 % doses (daily diet) of BHT on blood parameters, it seems the dose of 0.5% is more economic in rainbow trout aquaculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas hydrophila
  • Antioxidant
  • Antibiotic
  • BHT
  • Blood parameters
  • Oxytetracycline