بررسی ارتباط بین پلی مورفیزم تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژن (TLR5m) receptor like-Toll با نحوه پاسخ دهی ایمنی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر باکتری Aeromonas هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد یار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

تی ال آر5 ام (TLR5m) یکی از اعضای خانواده پروتئین­های گیرنده­های تول شکل است که در سیستم ایمنی، فلاژلین موجود در ساختار اندام تحرکی بسیاری از پاتوژن­ها را تشخیص داده و منجر به فعالسازی ایمنی اولیه و اکتسابی می­شود. وجود چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) در این ژن در افراد مختلف می­تواند منجر به تفاوت در نحوه پاسخ دهی ایمنی به پاتوژن‌ها گردد. در این مطالعه بخشی از ژن تی ال آر 5 ام ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش واکنش زنجیره­ایی پلیمراز و توالی­یابی و انطباق توالی­ها مورد بررسی قرار گرفت و شش چند شکلی شامل سه تفاوت تک نوکلئوتیدی (2412 T/A)، (2415 T/A)، (2385 G/A) و سه چندشکلی حذف و اضافه (حذف/اضافه C،C/T 2091)، (حذف/اضافه T 2566)، (حذف/اضافه C 2102) در توالی این ژن شناسایی شد. برای بررسی ارتباط بین این چندشکلی­ها با نحوه پاسخ دهی ایمنی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، چالش با باکتریAeromonas  هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)  بصورت درون صفاقی ترتیب داده شد و پارامترهای خونی شامل میزان فعالیت جزء سی سیستم کمپلمان، میزان لیزوزیم، میزان هماتوکریت، هموگلوبین، ام­سی­اچ­سی (MCHC)، ام­سی­وی (MCV) و ام­سی­اچ­سی (MCHC) مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین پارامترهای خونی و چندشکلی­های شناسایی شده نشان دادکه وجود دو چندشکلی (حذف/اضافه C،C/T 2091) و (حذف/اضافه T 2566) با میزان بالاتر فعالیت جزء سی کمپلمان در افراد مورد آزمون، همبستگی معنادار نشان می­دهد. با توجه به نتایج بدست آمده می­توان پیشنهاد داد که چندشکلی (حذف/اضافه C،C/T 2091) و نیزحذف/اضافه
T 2566 می­توانند بعنوان نشانگر­های ژنتیکی در انتخاب مولدین مقاوم در برابر باکتری Aeromonas، در برنامه­های به گزینی مولدین، بکار روند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between SNPs in Toll-like receptor5 membrane form (TLR5m) gene and immune respond in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to Aeromonas hydrophila

نویسندگان [English]

 • Kobra Rahimi 1
 • Hamid Farahmand 2
 • Alireza Mirvaghefi 2
 • Bagher Mojazi Amiri 2
 • Amir Reza Abed Elmdost 3
چکیده [English]

Toll-like receptors (TLRs) generally are involved in host immune responses against microbial invasions. Mono meric felagellin, the structure component of bacterial felagella is the agonist of TLR5m. After binding to felagellin, TLR5m initiates specific signal transduction pathways and triggers immune responses. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in this gene regulate inflammatory pathways and are associated with susceptibility/resistance to infection. In this study using polymerase chain reaction, sequencing and aligning the sequences, we investigated TLR5m gene of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) and identified 6 polymorphisms consist in 3 SNPs: (2412, T/A), (2415,T/A) and (2385, G/A) and 3 insert/deletion: (inser/dele. C, C/T, 2091), (inser/dele. T, 2566) and (inser/dele. C, 2102). A bacterial challenge was performed to explore their association with humoral immune responses such as lysozym content and complement activity levels in serum. The results show that polymorphisms (inser/dele. C, C/T, 2091) and (inserldele. T, 2566) were significantly correlated with higher complement activity levels (p<0.05).These results suggested that these 2 polymorphisms could be potential markers applied in future selection of Rainbow Trout with enhanced resistance to Aeromonas hydrophila.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Single nucleotide polymorphism (SNP)
 • Toll-like receptor (TLR)
 • Oncorhynchus mykiss
 • Aeromonas hydrophila
 • complement
 • lysozyme