اثرات غنی‌سازی جلبک‌های نانوکلروپسیس و ایزوکرایسیس به صورت همزمان با سلنیوم و روی بر فاکتورهای رشد و میزان مواد معدنی روتیفر آب شور Brachionus plicatilis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 استادیار گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

5 محقق ارشد گروه آبزی پروری، مرکز تحقیقات و فناوری غذای آبزیان (IRTA)، تاراگونا، اسپانیا

چکیده

علیرغم نقش مثبت روتیفر در بسیاری از تفریخ گاه­ها برای تغذیه مراحل اولیه لارو ماهیان و سخت پوستان، محتوای کمتر مواد معدنی مانند سلنیوم (Se ، 30 برابر) و روی (Zn ، 5 برابر) به عنوان یکی از معایب این غذای زنده در مقایسه با پاروپایان است. بنابراین افزایش مقادیر این مواد مغذی از طریق غنی‌سازی ضروری است. بدین منظور، پژوهش حاضر اثرات ترکیب 2 جلبک­ Isochrysis galbana وNannochloropsis oculata  غنی شده با نمک­های سدیم سلنیات و سولفات روی را بر رشد و میزان مواد معدنی روتیفر مورد مطالعه قرار داد. ابتدا ترکیب 1:1 جلبک­ها با مخلوطی از نمک­های روی و سلنیوم ( غلظت­های20، 40 و 80 میلی گرم در لیتر از هرکدام در محیط غنی سازی جلبک) غنی شدند. بعد از تغذیه روتیفرها با جلبک­های غنی شده بیشترین مقدار Zn و Se در تیمار 80 میلی گرم بر میلی لیتر از هر دو ماده مشاهده شد. بیشترین تعداد روتیفر (ind mL-1 06/11 ± 339)، SGR (day-1 008/0 ± 48/0) و کمترین زمان دو برابر شدن بدون تفاوت معنی­داری در روتیفرهای تغذیه شده با جلبک­های غنی شده با mg L-1 40 از هر دو ماده معدنی مشاهده شد (05/0<p ). به طور کلی، تغذیه روتیفر با جلبک­های غنی شده با Se و Zn منجر به افزایش Se و Zn شد. بنابراین، جلبک­های غنی شده با Se و Zn می‌توانند برای تغذیه روتیفرهای آب شور جهت برآورده کردن نیازهای غذایی آن­ها استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of enriched Nannochloropsis and Isochrysis algae simultaneously with selenium and zinc on growth factors and mineral contents of saltwater rotifer Brachionus plicatilis

نویسندگان [English]

  • سروه Sirwe 1
  • Nasrollah Ahmadifard 2
  • Naser Agh 3
  • Zakaria Vahabzadeh 4
  • Alicia Estevez 5
1 PhD Student, Department of fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Associate Professor, Department of fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Professor, Artemia & Aquaculture Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran
4 Assistant professor, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
5 Senior Researcher, Institute of Agrifood Research and Technology (IRTA), Tarragona, Spain
چکیده [English]

Despite the positive role of rotifers in many hatcheries for feeding the early stages of fish larvae and crustaceans, the lower content of minerals such as selenium (Se, 30 times) and zinc (Zn, 5 times) is considered as one of the disadvantages of this live prey compared to copepods. Therefore, increasing the amount of these nutrients through enrichment is essential. To this end, the present study investigated the effects of the combination of 2 algae Isochrysis aff. galbana and Nannochloropsis oculata enriched with sodium selenite and zinc sulfate on growth and mineral content of rotifer. First, the 1:1 composition of the algae was enriched with a mixture of zinc and selenium salts (each with concentrations of 20, 40 and 80 mg L-1 in algal enrichment medium). The highest number of rotifers (339 ± 11.06 ind mL-1), SGR (± 0.48 ± 0.008 day-1), and the lowest doubling time without any significant difference observed in rotifers fed with algae enriched with 40 mg L-1 of both minerals (p>0.05). However, the highest amount of Zn and Se were observed in those fed with 80 mg L-1 of both minerals. In conclusion, feeding rotifers with Se and Zn enriched algae increased Se and Zn in the rotifers. Thus, microalgae enriched with Se and Zn can be used to feed marine rotifer to meet the nutritional requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enrichment
  • algae
  • growth
  • mineral
  • rotifer