دوره و شماره: دوره 74، شماره 2، تیر 1400، صفحه 165-324 
بررسی روند تولید و تغییرات کیفی آب در استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در منطقه سیستان

صفحه 75-86

جواد میردار هریجانی؛ اسحق زکی پور رحیم آبادی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلائی؛ علی ارشدی؛ پرویز زارع


بررسی علل سفید شدگی، شکستگی و جابجایی مرجان‌ها در خلیج چابهار

صفحه 195-208

علی مهدی آبکنار؛ تیمور امینی راد؛ داوود میرشکار