اثر منابع مختلف نشاسته جیره بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی قزل‌آلا رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی اثر تغذیه منابع مختلف نشاسته بر افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، شاخص کبدی و احشایی و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انجام گرفت. آرد گندم، ذرت و محصول جانبی نشاسته ای ناشی از فرآیند تولید گلوتن گندم در خوراک اکسترود ماهی استفاده شد و به ۳۰۰ قطعه ماهی (با میانگین وزنی۱± 157 گرم) که بصورت طرح کاملا تصادفی در ۱۲ وان ۳۰۰ لیتری توزیع شدند، به مدت ۶۰ روز تغذیه گردید. نتایج نشان داد که تغییر منبع نشاسته جیره بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک و نرخ رشد ویژه ماهی‌ها در کل دوره تاثیر نداشت. کمترین شاخص احشایی و بیشترین راندمان لاشه ماهی با تغذیه خوراک اکسترود دارای ذرت مشاهده شد (05/0>P). تغذیه آرد گندم سبب افزایش غلظت سرمی آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز ماهی­ها شد (05/0>P)، در حالیکه تری گلیسیرید، کلسترول، پروتئین تام، گلوکز، لیپوپروتئین با چگالی بالا و لیپوپروتئین با چگالی پایین تحت تاثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت. در مجموع ذرت می‌تواند بدون اثرات منفی بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی ماهی قزل‌آلا، بطور کامل جایگزین آرد گندم به عنوان منبع اصلی نشاسته خوراک اکسترود استفاده شود در حالیکه برای استفاده از محصول جانبی نشاسته­ای ناشی از فرآیند تولید گلوتن گندم در جیره اکسترود ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان نیاز به پژوهش­های بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different sources of dietary starch on growth performance and blood biochemical parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • amir Soltani Alkouei 1
  • Sayed Mohammad Ali Jalali 2
  • Seyed Amir Hossein Jalali 3
  • Farshid Kheiri 4
1 Ph. D Student, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted to study the effect of feeding the various starch sources on body weight gain, feed conversion ratio, hepatosomatic, viscerosomatic indexes and some blood biochemical parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Wheat flour, corn and starch by-product from production of wheat gluten used in the extruded fish feed and fed to three hundred fish (average weight 157 ± 1 g) for 60 days, where distributed in 12 fiberglass tanks (300-liter) as a completely randomized design. The results showed that various dietary sources of starch did not impact feed intake, specific growth rate, and feed conversion ratio of fish in the total period. The lowest viscerosomatic index and the highest carcass efficiency of fish were seen by feeding corn extruded feed (P<0.05). Feeding the wheat flour increased the serum concentration of aspartate aminotransferase (P<0.05); while, triglycerides, cholesterol, total protein, glucose, high-density lipoprotein, and low-density lipoprotein were not affected by the experimental diet. Overall, corn could be completely replaced with wheat flour, as the main starch source of extruded feed without any adverse effect on growth performance and blood biochemical parameters of rainbow trout; while more research is needed to apply the starch by-product from production of wheat gluten in the fish extruded diet.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Starch
  • corn
  • wheat flour
  • feed conversion ratio
  • rainbow trout