نویسنده = ������������ ������ ��������
امکان رقم بندی ماهی های شوریده (Otolithes ruber) و حلواسفید (Pampus argenteus) به کمک فناوری ماشین بینایی

دوره 68، شماره 2، تیر 1394، صفحه 267-286

حسن صفی یاری؛ عبدالعباس جعفری؛ محمدحسین رئوفت؛ سید مهدی نصیری


تخمین تراکم ماهی قزل آلا در استخر پرورش با استفاد از فناوری پردازش تصویر

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 49-59

جواد ذبیحی؛ سید مهدی نصیری؛ عبدالعباس جعفری