نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی میکروسکوپی و ماکروسکوپی رسیدگی جنسی ماهی بیاه (Liza macrolepis) ماده در خور موسی، استان خوزستان

دوره 66، شماره 3، آبان 1392، صفحه 241-254

لیلا امینی؛ غلامحسین محمدی؛ مژگان خدادادی؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ محمد ولایت زاده


مقایسه تجمع آرسنیک در عضله و کبد پنج گونه ماهی بومی استان خوزستان

دوره 65، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 457-461

محمد ولایت زاده؛ ابوالفضل عسکری ساری