نویسنده = رحمان پاتیمار
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و فراوانی کفزیان مصب رودخانه قره سو

دوره 74، شماره 1، بهار 1400، صفحه 31-43

سمیه جمنی؛ محمد قلی زاده؛ رحمان پاتیمار؛ ابوالحسن فتح آبادی


3. بررسی اثر عوامل محیطی بر توزیع و فراوانی بی‌مهرگان کفزی در رودخانه چهل‌چای استان گلستان

دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 375-386

سیدعلی رضوانی؛ محمد قلی زاده؛ رحمان پاتیمار؛ محمد فرهنگی


4. بررسی پارامتر‌های رشد ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestaensis در رود مبارک آباد مینودشت- استان گلستان

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 118-130

امین دانائی؛ رحمان پاتیمار؛ ارسلان بهلکه؛ صدیق عزیزی