نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تعیین غلظت تحت کشنده (LC50) نانو اکسید مس در ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) و تأثیر آن بر شاخص‌های خونی و فعالیت آنزیم‌های کبدی

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 11-21

معصومه وفادارنژاد؛ احمد قرایی؛ جواد میردار هریجانی؛ محدثه میری


بررسی تأثیر پودر کاسنی در جیرة غذایی بر شاخص‏های رشد و بازماندگی پست لاروهای میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 69، شماره 3، مهر 1395، صفحه 377-384

زینب فروغی؛ احمد قرایی؛ جواد میردار هریجانی؛ اشکان اژدهاکش‌پور