کلیدواژه‌ها = زی‌فن تکثیر مصنوعی
تعداد مقالات: 1
1. یافتة علمی کوتاه زی‌فن نوین تکثیر مصنوعی ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در ایران

دوره 67، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 405-412

تکاور محمدیان؛ مالک سیلاوی؛ احمد رضا حسینی؛ بختیار حیدری؛ مهرزاد مصباح؛ سراج بیتا