کلیدواژه‌ها = ماهی زبرا
ارزیابی اثرات رسوراترول به عنوان یک پلی فنول طبیعی بر شاخص‌های رشد و آنزیم کبدی در ماهی زبرا (Danio rerio)

دوره 74، شماره 3، مهر 1400، صفحه 391-400

مینا فعال؛ حامد منوچهری؛ رضا چنگیزی؛ فاطمه بوترابی؛ محمدرضا خرمی زاده


بررسی اثر ضد‌میکروبی عصاره باکتری سودوآلتروموناس پیسیسیدیای جدا شده از شقایق دریایی (Stichodactyla haddoni) علیه آئروموناس هیدروفیلا

دوره 74، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 85-96

ندا فاضلی؛ اکرم سادات نعیمی؛ سید امیر حسین جلالی؛ حجت الله زمانی


انتقال ژنhrGFP به تیره سلولیZF4 ماهی زبرا با استفاده از پروتئین های نوترکیب virD2& virE2

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 233-239

ندا قوتی گلفزانی؛ حمید فرحمند؛ هوشنگ علیزاده