روند رشد و رژیم غذایی بچه ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca) در استخرهای خاکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور سیاهکل، ایران.

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

3 کارشناس مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف‌پور، سیاهکل، ایران.

چکیده

این تحقیق به مدت 45 روز در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف ­پور سیاهکلواقع دراستان گیلان انجام گرفت.در این مطالعه عادات غذایی بچه ماهیان سوف معمولی تا وزن 1 گرمی در 4 استخر خاکی 4 هکتاری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ­برداری از لارو و بچه ماهیان هر 15 روز یک بار انجام شد و در مجموع تعداد 320 قطعه بچه ماهی از استخرها صید و محتویات شکمی آن­ها مورد بررسی قرار گرفت. محتویات دستگاه گوارش در بچه­ماهی سوف معمولی شامل روتیفر، دافنی، سیکلوپس و شیرونومید می­ شد. در دوره لاروی، روتیفر و دافنی­ های ریز جزو غذای اصلی آن به ­حساب آمدند. در دومین دوره نمونه ­برداری (روز سی ­ام)، روتیفر و دافنی از غذاهای اصلی و ناپلیوس سیکلوپس از غذاهای فرعی مصرف شده بودند. در پایان دوره آزمایش دافنی، سیکلوپس و شیرونومید جزو غذاهای اصلی محسوب می­ شدند و روتیفر غذای اتفاقی بود. نتایج نشان داد که بیومس غذای زنده در استخرهای مورد مطالعه در ابتدای دوره پرورش افزایش ولی در انتهای آن سیر نزولی را نشان می­دهد. در هر نمونه­ برداری، شاخص ­های رشد مثل رشد روزانه (GR)، نرخ رشد ویژه (SGR) و ضریب چاقی (CF) اندازه­ گیری شدند. نتایج نشان داد که GR با افزایش اندازه و وزن بچه ماهیان در طول دوره پرورش افزایش داشته است. همچنین کاهش SGR و CF در انتهای دوره تنها به کاهش غذای زنده در استخرها بستگی داشت. بر اساس مطالعه حاضر می ­توان بیان نمود که غذای زنده با اندازه ­های مختلف در طول دوره آزمایش، سبب رشد مطلوب ماهیان گردیده و پس از عبور از مرحله لاروی و هم زمان با روند رشد، تمایل بچه ماهیان به تغذیه از غذاهای زنده با اندازه بزرگ (شیرونومید و دافنی) افزایش یافته و به ­تدریج از مصرف روتیفرها کاسته شده است. بنابراین تولید غذای زنده از طریق کوددهی و غنی سازی استخرها، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و می­تواند به مدیریت بهتر استخرهای پرورش و تولید بچه ­ماهیان سوف با وزن بالاتر در زمان کوتاه­تر کمک قابل توجهی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Growth Trend and Food Regime of Juvenile Pikeperch (Sander lucioperca) in Earthen Ponds

نویسندگان [English]

  • Shahpoor Gholami 1
  • Bahram Falahatkar 2
  • Iraj Efatpanah 3
  • Bahman Meknatkhah 1
1 M.Sc of Fisheries, Dr. Yousefpour Marine Fishes Restocking and Genetic Conservation Center, Siahkal, Iran.
2 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
3 M.Sc of Fisheries, Dr. Yousefpour Marine Fishes Restocking and Genetic Conservation Center, Siahkal, Iran.
چکیده [English]

This study was carried out during 45 days trial in Siahkal Dr. Yousefpour Marine Fishes Restocking and Genetic Conservation Center. Food habits of juvenilepikeperch were studied up to 1 g body weight in four 4 ha earthen ponds. Sampling of larvae and juveniles was carried out every 15 days interval, and totally, 320 fish were caught from the ponds. The gastrointestinal tract contents of sampled fish were examined. The gut contents of juvenilepikeperch included rotifer, daphnia, cyclops, and chironomid. In larval stage, rotifer and daphnia were main food items. In the second sampling period (day 30), rotifer and daphnia were the main foods items, while cyclops naupli were consumed as marginal foods. At the end of the experiment, daphnia, cyclops and chironomid were among the main foods and rotifer was an occasional food. The results showed that the biomass of live food in ponds increased at the beginning of the rearing period, but at the end it showed a descending trend. Growth indices such as growth rate (GR), specific growth rate (SGR), and condition factor (CF) were measured at each sampling. The results showed that GR increased with increasing weight and length of fish during the rearing period. However, the reduction of SGR and CF at the end of the period was due to the loss of live food in the ponds. According to the present study, live food at different sizes during the experiment period led to acceptable fish growth. Fish are eager to feed larger size (chironomid and daphnia) of live foods after larval stage with reduce consumption of rotifer. Therefore, live food production through fertilization and ponds enrichment is economical approach and can help to manage the ponds for growing and producing higher-quality juvenilepikeperch in a shorter period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juvenile pikeperch
  • Food habits
  • Gut content
  • Growth
  • rehabilitation