دوره و شماره: دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 103-207 
روند رشد و رژیم غذایی بچه ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca) در استخرهای خاکی

صفحه 131-139

شاهپور غلامی؛ بهرام فلاحتکار؛ ایرج عفت پناه؛ بهمن مکنت خواه


فعالیت ضد قارچی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی خلیج فارس گونه Stichopus hermanni

صفحه 150-158

زهرا سالاری؛ ایمان سوری نژاد؛ ملیکا ناظمی؛ مرتضی یوسف زادی


بررسی جایگاه رده بندی گونه های Luciobarbus esocinus، Luciobarbus xanthopterus، Tor grypus و Mesopotamichties sharpeyi

صفحه 159-166

ایرج عباسی دهکرد؛ ایرج هاشمزاده سقرلو؛ مجتبی پوریا؛ پری خواجه


ارزیابی کیفیت و زمان ماندگاری میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تازه طی نگهداری در یخ فالوده ای (Slurry ice)

صفحه 184-197

محمدعلی خانلر؛ سیدمهدی اجاق؛ بهاره شعبانپور؛ علیرضا عالیشاهی؛ سیدولی حسینی