نویسنده = عبدالمحمد عابدیان کناری
تعداد مقالات: 4
4. تغییرات پروفیل اسید چرب لارو کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مرحله رشد و تکامل لاروی

دوره 64، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 129-143

آناهیتا فرهودی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری