نویسنده = سکینه یگانه
تعداد مقالات: 4
1. بررسی زمان ماندگاری فیله کپور معمولی (Cyprinus carpio) پوشش داده شده با پروتئین آبکافتی ماهی

دوره 74، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 375-390

حامد احمدی؛ سکینه یگانه؛ مینا اسمعیلی خاریکی


2. بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی پروتئین آبکافتی حاصل از امعاء و احشاء ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 73، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 593-606

حامد احمدی؛ سکینه یگانه؛ مینا اسمعیلی خاریکی


3. ویژگی های فیزیکوشیمیایی کیتوزان بازیافتی از پوسته میگو سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) با روش فرآوری بهینه شده

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 167-183

ماهرخ چادوش؛ علی جعفرپور؛ سکینه یگانه؛ علیرضا عالیشاهی