نویسنده = �������� �������� ����������
تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن ضایعات استخوانی ماهی تون زرد باله (Thunuus albacares) بر مواد مغذی موجود در آن

دوره 74، شماره 3، مهر 1400، صفحه 325-338

روح الله نامدار طالشانی؛ هانیه رستم زاد؛ سید مهدی موسوی


تولید و ارزیابی فیلم زیست تخریب پذیر هوشمند بر پایه کاراژینان به منظور بسته بندی فیله ماهی

دوره 72، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 85-95

هانیه رستم زاد؛ نرجس کمالی ثابتی؛ آریا باباخانی


تاثیر استفاده از جلبک سبز Ulva intestinalis بر ویژگی های ضد اکسیدانی پاستا

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 309-318

هانیه پورقاسم؛ آریا باباخانی؛ هانیه رستم زاد